After a long summer break, we start producing the newsletter of Kutaisi Newport International Association again. The main news stories of this issue, which we want our readers to know are the Wardrop Dialogues in Lancaster House attended by Chair of Newport Kutaisi Twinning Association Sonia Fisher and the visit to Kutaisi by Tim Hartley and his friends. Sonia and Tim contributed to our newsletter about these events. Below are these stories.

ხანგრძლივი საზაფხულო შესვენების შემდგომ ჩვენ კვლავ დავიწყეთ ქუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის გაზეთის გამოშვება. ამ ნომრის მთავარი სიახლეები, რომელიც გვინდა რომ ჩვენმა მკითხველმაც იცოდეს, არის უორდროპების დიალოგები, რომელიც ჩატარდა ლანკასტერის სასახლეში და რომელსაც ესწრებოდა ნიუპორტი ქუთაისის დაძმობილებული ასოციაციის თავმჯდომარე სონია ფიშერი და ტიმ ჰარტლისა და მისი მეგობრების ვიზიტი ქუთაისში. სონია და ტიმმა დაწერეს მათი შთაბეჭდილებები ამ მოვლენათა შესახებ. ჩვენ მათ ვაქვეყნებთ გაზეთის ამ ნომერში.

 

International Relations
Kutaisi - Newport

saerTaSoriso urTierTobebi
quTaisi - niuporti

The Fourth Plenary Session of “The Wardrops’ Strategic Dialogue" was held in London on October 23-24 of this year, which was hosted by the Minister of Foreign Affairs of Georgia Mikheil Janelidze from Georgian side.

We would also like to note that on October 6-11, 2003, Kutaisi hosted the exhibition of "The Wardrops" in the Drama Theater with great honor, which was attended by the British Ambassador Deborah Barnes Jones, the Director of the British Council Jo Bakowsky, a British poet and a friend of Kutaisi Newport International Association Peter Nasmyth, Kutaisi City Hall and some educational institutions.

The most interesting moment of the ceremony was gifting 220 volumes of the world classical literature to the English Philology Department of ATSU.

In the joint communiqué of the last year's dialogue, issues related to the development of "people-to-people relations" and deepening of cooperation in the direction of city twinning were observed. Close cooperation between the twin cities of Kutaisi - Newport, Tbilisi - Bristol, Newcastle – Akhaltsikhe was also mentioned. The parties agreed that all possible efforts should be made to support and develop these links.

Sonia Fisher, Chair of Newport Kutaisi Twinning Association participated in the mentioned events.

Below there is some information presented by her about these important days.

მიმდინარე წლის 23-24 ოქტომბერს ლონდონში ჩატარდა „უორდროპების სტრატეგიული დილოგის“ რიგით მეოთხე პლენარული სხდომა, რომელსაც საქართველოს მხრიდან უძღვებოდა საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე.

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 2003 წლის 6-11 ოქტომბერს ქუთაისმა დიდი პატივით უმასპინძლა „უორდროპების“ გამოფენას დრამატულ თეატრში, რომელსაც ესწრებოდნენ ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში დებორა ბრანს ჯოუნსი, ბრიტანეთის საბჭოს დირექტორი ჯო ბაკოვსკი, ქუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის მეგობარი ბრიტანელი პოეტი პიტერ ნესმისი, ქალაქის ხელძღვანელობა და საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

ცერემონიის ყველაზე საინტერესო მომენტი იყო მსოფლიოს კლასიკური ლიტერატურის 220 ტომის გადაცემა ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტისთვის, აწსუ.

შარშანდელი დიალოგის ერთობლის კომუნიკეში დაფიქსირდა „ხალხთაშორისი ურთიერთობების“ განვითარებისა და ქალაქების დაძმობილების მიმართულების კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. ასევე აღინიშნა დაძმობილებულ ქალაქებს შორის ქუთაისი - ნიუპორტი, თბილისი - ბრისტოლი, ნიუკასლი - ახალციხე მჭიდრო თანამშრომლობა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ყველა შესაძლო ძალისხმევა უნდა იქნეს განხორციელებული ამ კავშირების მხარდასაჭერად და გასავითარებლად.

ხსენებულ ღონისძიებებში მონაწილეობდა ნიუპორტი ქუთაისის დამეგობრებულ ქალაქთა ასოციაციის თავმჯდომარე სონია ფიშერი.

ქვემოთ წარმოგიდგენთ მის მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას ამ მნიშვნელოვანი დღეების შესახებ.

Wardrop Dialogues

Attended the Wardrop Dialogues in Lancaster House on Tuesday. The session I attended was titled "People to People" I was part of the UK delegation comprising the Foreign Office, British Council and representative from Bristol Tbilisi Association and Newcastle/ Alhaltsikhe Twinning Association.

Very productive exchange of information and discussions.

From Georgia very exciting projects planned. Ketevan Kandelaki, Director International Cultural and Humanitarian relations from Ministry of Foreign Affairs Georgia outlined new areas of focus in respect of English Language learning and teaching, including more and wider access to English learning opportunities at the community level, and increased teacher development programmes. Also a discussion about International Higher Education links in higher education, science and research, particularly international student mobility, and including the Study in Georgia campaign.

Further discussion covered Culture and Creativity, where it was reported that the value of creative industries in UK is more than £25 billion and is an important sector of UK economy which could be developed in Georgia.

Mital Wroczynski Head of Strategic Partnerships, Global Health and Global security, British Medical Journal, gave us an interesting overview of the collaboration with the British Medical Journal on professional development schemes for health and bio-medical professionals.

The three UK Twinning Associations then gave an overview of recent and current events and projects.

Chair of the Georgian delegation concluded that the activity within the Twinning Associations was remarkable, and proved how essential and valuable this people to people contact was to both countries.

უორდროპების დიალოგი

სამშაბთს, ლანკასტერის სასახლეში დავესწარი „უორდროპის დიალოგის“ ფარგლებში გამართულ სხდომას სახელწოდებით „ადამიანები ადამიანებისთვის“, ვიყავი გაერთიანებული სამეფოს დელეგაციის შემადგენლობაში საგარეო უწყების, ბრიტანეთის საბჭოს, დაძმობილებული ქალაქების ბრისტოლ-თბილისისა და ნიუკასლი-ახალციხის ასოციაციების წარმომადგენლებთან ერთად.

დისკუსიები და ინფორმაციის გაცვლა საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა. საქართველოს მხრიდან დაიგეგმა ძალიან საინტერესო პროექტები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ქეთევან კანდელაკმა ხაზი გაუსვა ინგლისური ენის შესწავლისა და სწავლების სფეროში ახალ მიმართულებებს, მათ შორის ინგლისური ენის სწავლების შესაძლებლობების უფრო ფართო ხელმისაწვდომობას საზოგადოებრივ დონეზე და მასწავლებელთა განვითარების პროგრამების გაუმჯობესებას.

ასევე დისკუსია გაიმართა უმაღლესი განათლების, მეცნიერებისა და კვლევის სფეროში საერთაშორისო კავშირების შესახებ, კერძოდ, სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობასა და „ისწავლე საქართველოში“ პროგრამასთან დაკავშირებით.

შემდგომ, დისკუსია შეეხო კულტურისა და შემოქმედებითი მრეწველობის საკითხს, სადაც ისაუბრეს იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოქმედებითი მრეწველობის ბიუჯეტი დიდ ბრიტანეთში აღემატება 25 მილიარდ ფუნტს, იგი წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვან სექტორს და მისი განვითარება შესაძლებელია საქართველოშიც.

მიტალ ვროზინსკიმ, სტრატეგიული პარტნიორობის, გლობალური ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა, მოგვაწოდა საინტერესო ინფორმაცია ჯანდაცვისა და ბიო-სამედიცინო სფეროს პროფესიონალთა განვითარების სქემებთან დაკავშირებით ბრიტანეთის სამედიცინო ჟურნალთან თანამშრომლობის თაობაზე.

დაძმობილებული ქალაქების ასოციაციის ბრიტანულმა მხარემ წარმოადგინა ანგარიში ბოლო დროს მიმდინარე ღონისძიებებისა და პროექტების შესახებ.

ბოლოს, ქართული დელეგაციის თავჯდომარემ აღნიშნა, რომ დაძმობილებულ ასოციაციებთან განხორცილებულმა ღირსშესანიშნავმა საქმიანობამ დაამტკიცა, თუ რამდენად აუცილებელი და ღირებულია ადამიანთა ურთიერთობები ამ ორ ქვეყანას შორის.

Sonia Fisher,
26/10/2017

sonia fiSeri,
26.10.2017

 
 
 
 

We looked forward to meeting Tim who is our dear friend but, unfortunately, the visit was very brief and didn’t go as planned. Why it happened so you will know from Tim’s letter which we publish in this issue.

Thank you very much, Tim, for the wonderful books you brought for the Association and the University English Philology Department. We are very happy that you are determined to return to Kutaisi next spring.

მოუთმენლად ველოდით ჩვენს ძვირფას მეგობარ ტიმთან შეხვედრას, მაგრამ სამწუხაროდ, ეს ვიზიტი ძალიან ხანმოკლე აღმოჩნდა და ისე არ წარიმართა როგორც ვგეგმავდით. რატომ მოხდა ასე, გაიგებთ თავად ტიმის წერილიდან.

ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ტიმ იმ გასაოცარი წიგნებისათვის, რომელიც ჩვენს ასოციაციასა და ინლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტს აჩუქეთ. ძალიან მოხარულები ვართ რომ მომავალ გაზაფხულზე კვლავ გეგმავთ ქუთაისში დაბრუნებას.

Tbilisi or Tip!

The Wales football supporters’ charity Gôl! renewed their friendship with Kutaisi ahead of October’s World Cup qualifying match in Georgia. They had a simple plan - drive two cars 2,500 miles across Europe, down through Ukraine across the Black Sea to Batumi and leave the cars and other gifts to good causes in Kutaisi. The first part of the plan went well enough and the team even had time to visit an orphanage and children’s home in Lviv, Ukraine. But having boarded the ferry at the port of Odessa disaster struck.

The ship left port without enough fuel, sailed in the wrong direction and then had to wait for an American warship to leave Constanta before being refuelling. The 38 hours voyage turned into six days and five nights at sea with only the Ukrainian truckers and their articulated lorries for company. More annoyingly, the four days of visits arranged by the Mayor’s office in Kutaisi for the supporters had to be compressed into one very full morning.

Never mind, we had a fantastic reception in our twin city. Gôl! first visited the Bridge Centre for young people with bags of clothes and educational toys. We also went shopping and bought furniture, a see saw and a printer. It was fantastic to see the response from little Cezar and Mari as they opened their toys. We also donated one of the cars to the centre. Lika Mkhatvari from the Bridge said, “I was very impressed of your thoughtfulness of so carefully choosing all developmental materials that all my staff, kids and parents are in love with. We are very lucky to have such wonderful and special acquaintance of all of you.”

Tbilisi or Tip!

უელსის ფეხბურთის მხარდამჭერთა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ „გოლი“ აღადგინა თავისი მეგობრული ურთიერთობა ქუთაისთან ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის წინ, რომელიც ოქტომბერში გაიმართება საქართველოში. მათი გეგმა მარტივი იყო: წამოსულიყვნენ 2 მანქანით და დაეფარათ 2500 მილი ევროპის გავლით, ხოლო უკრაინიდან შავი ზღვის მეშვეობით შემოსულიყვნენ ბათუმში და დაეტოვებინათ ეს მანქანები სხვა საჩუქრებთან ერთად ქუთაისში. გეგმის პირველი ნაწილი საკმაოდ კარგად წარიმართა და გუნდს დროც კი დარჩა, რათა წვეოდნენ ობოლთა თავშესაფარსა და ბავშვთა სახლს ლვოვში, უკრაინაში. მაგრამ დატვირთეს თუ არა ბორანი ოდესის პორტში არასასიამოვნო მოვლენებიც დაიწყო.

გემმა პორტი არასაკმარისი საწვავით დატოვა, არასწორი მიმართულებით გაცურა და შემდგომ საწვავის შევსებამდე ამერიკული სამხედრო გემისათვის მოუხდა ლოდინი, რათა გზა გაეკვლია კონსტანციდან. მოსალოდნელმა 38 საათიანმა მგზავრობამ გემზე, სადაც მხოლოდ უკრაინელი სატვირთო მანქანის მძღოლები იმყოფებოდნენ 6 დღესა და 5 ღამეს გასტანა. კიდევ უფრო შემაწუხებელი იყო ის ფაქტი, რომ ქუთაისის მერიის მიერ მხარდამჭერთათვის ორგანიზებული 4 დღიანი ვიზიტი ერთ დღეში უნდა ჩატეულიყო.

არა უშავს, ჩვენ მაინც ფანტასტიური მიღება მოგვიწყვეს ჩვენს დაძმობილებულ ქალაქში. პირველ რიგში, „გოლი“ ტანსაცმელითა და საგანმანათლებლო სათამაშოებით დატვირთული ეწვია ორგანიზაციას „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის“. ჩვენ წავედით საყიდლებზე.

შევიძინეთ ავეჯი, აიწონა-დაიწონა და პრინტერი. გასაოცარი იყო პატარა ცეზარისა და მარის რეაქციის ხილვა, როდესაც მათ გახსნეს თავიანთი სათამაშოები. ერთი მანქანა აღნიშნულ ორგანიზაციას ვუსახსოვრეთ. „ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის“ დირექტორმა ლიკა მხატვარმა განაცხადა: „მოხიბლული ვარ თქვენი მზრუნველობით, როგორი ყურადღებით შეგირჩევიათ განვითარებისათვის საჭირო ყველა ნივთი; ჩემს თანამშრობლებს, ბავშვებსა და მშობლებს უკვე უყვართ ისინი. ნამდვილად ძალიან იღბლიანები ვართ, რომ ასეთი გასაოცარი და განსაკუთრებული ნაცნობობა გვაკავშირებს თქვენთან“.

Next stop was to meet up again with our dear friend Professor Madonna Megrelishvili at the University’s School of English. We had learned from our last visit to Kutaisi what the students liked and brought a whole range of books, short stories from Wales, Russian classics and of course some football books.

მომდევნო გაჩერება იყო ქუთაისი ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია, სადაც შევხვდით ჩვენს უძვირფასეს მეგობარს პროფესორ მადონა მეგრელიშვილს. ქუთაისში ბოლო ვიზიტის დროს გავარკვიეთ რა მოსწონდათ სტუდენტებს, შესაბამისად ჩავუტანეთ მრავალფეროვანი წიგნები, უელსიდან, რუსი კლასიკოსების ინგლისურენოვანი თარგმანები და, რა თქმა უნდა, წიგნები ფეხბურთის შესახებ.

Before meeting the Mayor himself we handed over sets of children’s football kits to the local football association. These had been donated by the Welsh Football Trust at Dragon Park in Newport. Nika Rukhadze from the Imereti Regional Football Federation said, “We would like to thank Gôl! for the jerseys. They will be given to children's teams and social disadvantaged children from the nearest village of Kutaisi named Brotseula.”

მერთან შეხვედრამდე, ადგილობრივ ფეხბურთის ასოციაციას გადავეცით ბავშვების საფეხბურთო ფორმების კომპლექტი. ეს ყოველივე უსახსოვრა უელსის სპორტის მაკონტროლებელმა ორგანომ (Welsh Football Trust), რომლის მთავარი ოფისი უელსის ეროვნული ფეხბურთის განვითარების ცენტრში (Dragon Park) ნიუპორტში მდებარეობს. იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელმა ნიკოლოზ რუხაძემ განაცხადა: „გვინდა მადლობა გადავუხადოთ „გოლს“ საფეხბურთო ფორმებისათვის. ისინი გადაეცემა საბავშვო გუნდებს და სოციალურად დაუცველ ბავშვებს სოფელ ბროწეულადან, რომელიც ქუთაისთან ახლოს მდებარეობს.

 

Gôl! has a long relationship with Georgia having driven six cars to Kutaisi once before in 2009. Twenty seven supporters drove there on the way to an international match in Azerbaijan and donated the cars and gifts to children’s causes in the city. Last autumn the fans brought two young Georgian footballers over for the home fixture against Wales and arranged a series of visits for them in Newport, Cardiff, Barry Island and London.

„გოლს“ საქართველოსთან ხანგრძლივი ურთიერთობა აქვს. 2009 წელს ექვსი მანქანა ჩამოიყვანეს ქუთაისში. ოცდაშვიდი მხარდამჭერი დაიძრა ხსენებული მანქანებით აზერბაიჯანში გამართულ საერთაშორისო მატჩზე დასასწრებად და შემდგომ ეს მანქანები და საჩუქრები ბავშვებისთვის უსახსოვრეს ქალაქს. გასულ შემოდგომაზე კი მხარდამჭერებმა ჩამოიყვანეს სამი ქართველი ფეხბურთელი უელსი-საქართველოს საფეხბურთო მატჩზე დასასწრებად და სხვადასხვა შეხვედრები მოაწყვეს მათთვის ნიუპორტში, კარდიფში, ზღვისპირა კურორტზე ”Barry Island“ და ლონდონში.

 
 

We are so grateful to our friends and sponsors in Wales who helped make the journey to Kutaisi such a success. Special thanks must go to Shorena Khukhua from the Mayor’s office who juggled meetings and timings to ensure that we made the most of our time in the city. Gôl! is doing its little bit to help people less fortunate than ourselves and helping to raise the profile of football fans across Europe. We hope to see all our friends in Kutaisi again, this time for little longer, when we join Coleg Gwent’s visit next spring.

მადლიერები ვართ ჩვენი მეგობრებისა და სპონსორებისა უელსში, რომლებიც დაგვეხმარნენ, რომ ქუთაისში ვიზიტი ასეთი წარმატებული ყოფილიყო. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა ვუთხრათ მერიის წარმომადგენელს შორენა ხუხუას, რომელმაც არაერთხელ შეცვალა ჩვენი ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილი შეხვედრების განრიგი, რათა მაქსიმალური დრო გაგვეტარებინა ქალაქში. „გოლს“ თავისი მცირე წვლილი შეაქვს ჩვენზე ნაკლებად იღბლიანი ადამიანების დახმარებასა და ევროპის მასშტაბით საფეხბურთო პროფილის ამაღლებაში. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს მეგობრებს ისევ შევხვდებით ქუთაისში, ოღონდ ამჯერად უფრო დიდი ხნით, როდესაც შევუერთდებით კოლეჯ გვენტის ვიზიტს გაზაფხულზე.

Tim Hartley
Gôl!

tim hartli
goli

 

The Gift of Football Federation of Wales for Children

uelsis fexburTis federaciis saCuqari bavSvebs

The relationship between the twin cities - Kutaisi and Newport dates back over two decades and has been initiated and maintained by Professor Madonna Megrelishvili.

Football fans are aware that on October 6, 2017 the national football team of Georgia played a World Cup qualifying match against the team of Wales. The delegation of guests from Wales included representatives of Newport who work in the Football Federation of Wales and are also the founders of the Wales football supporters charity Gol.

ორ ათეულ წელზე მეტია გრძელდება დაძმობილებული ქალაქების ქუთაისის და ნიუპორტის ურთიერთობა, რომლის სულისჩამდგმელი პროფესორი ქალბატონი მადონა მეგრელიშვილია.

როგორც ფეხბურთის მოყვარულებს მოეხსენებათ ა/წ 6 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატის ეგიდით შესარჩევი მატჩი ჰქონდათ უელსის ნაკრებთან. სტუმართა დელეგაციაში ქალაქ ნიუპორტის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც უელსის ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობენ. ისინი ამასთანავე ასოციაცია ,,გოლის“ დამფუძნელები არიან და ქველმოქმედებას ეწევიან.

Pursuant to the preliminary agreement between the Football Federation of Wales and Imereti Football Federation (President - David Rukhadze) the members of the Welsh delegation were to meet with the football representatives of the Imereti Region on October 3 at the Center for Democratic Engagement, but some problems led to a delayed visit and the aforementioned meeting was not held. Nevertheless, the guests left a gift for children to the IRFF president.

უელსის ფეხბურთის ფედერაციისა და იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციის (პრეზიდენტი დავით რუხაძე) წინასწარი შეთახმებით უელსელთა დელეგაციის წევრები 3 ოქტომბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმერეთის რეგიონის ფეხბურთის წარმომადგენლებს უნდა შეხვედროდნენ, თუმცა სტუმართა გამომგზავრების შეფერხების გამო, ისინი ქალაქს ერთი დღის დაგვიანებით ესტუმრნენ. ამის გამო დანიშნული შეხვედრა ვეღარ შედგა. მიუხედავად ამისა მათ ბავშვებისთვის განკუთვნილი საჩუქარი ირფფ-ს პრეზიდენტს გადასცეს.

On 31 October Imereti Regional Football Federation (President - David Rukhadze) visited LEPL Brotseula Public School (Principal - Shota Kublashvili) in the village of Zeda Meskheti, Tskaltubo Municipality. The principal talked to the students about the importance of sports for proper development of teenagers. He wished them success in their studies, advised them to play football in their free time and, finally, gave them the gift from Wales (T-shirts, shorts, hats, sweatshirts).

The IRFF authorities would like to express great gratitude to the representatives of the Football Federation of Wales and Professor Madonna Megrelishvili for their support.

31 ოქტომბერს იმერეთის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია (პრეზიდენტი დავით რუხაძე) სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთის ბროწეულას საჯარო სკოლას (დირექტორი შოთა კუბლაშვილი) სტუმრობდა. მან მოსწავლეებს მოზარდების სწორად განვითარებისთვის სპორტის, მნიშვნელობაზე ესაუბრა. კარგი სწავლა უსურვა და თავისუფალ დროს ფეხბურთით დაკავება ურჩია, ბოლოს კი უელსელთა დატოვებული საჩუქარი (მაისურები, ტრუსები, ქუდები სპორტული მოსაცმელები) გადასცა.

გაწეული თანადგომისთვის ირფფ-ს ხელმძღვანელობა დიდ მადლობას უხდის უელსის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს და ქალბატონ მადონა მეგრელიშვილს.

 

Halloween Festival in the E L C

helouinis dResaswauli inglisuri enis centrSi

Elementary group of ELC celebrated Halloween Festival with traditional joy and happiness. Their teacher Madlen Giorgadze turned one of the classrooms of the centre into the wonderland. It was decorated with amazing Halloween decorations.

The students wearing fancy dresses filled all the people around with positive feelings. At the end they played funny games and the winners got memorable gifts.

We wish to thank the creator of this wonderful day - Madlen Giorgadze. She makes our lives more exciting with her warmest attitude to the students bringing her amazing ideas into action.

ჰელოუინის დღესასწაულს ინგლისური ენის ცენტრის ელემენტარი ჯგუფის მოსწავლეები ჩვეული მხიარულებითა და სიხალისით შეხვდნენ. მათმა მასწავლებელმა მადლენ გიორგაძემ ტრადიციულად ზღაპრულ სამყაროდ აქცია ინგლისური ენის ცენტრის ერთ-ერთი აუდიტორია, რომელიც მორთული იყო ჰელოუინის ამსახველი საოცარი დეკორაციებით.

ჯადოსნურ ფორმებში გამოწყობილმა ცენტრის მოსწავლეებმა საოცარი პოზიტივით აავსეს ირგვლივ ყველა. ბოლოს მხიარული თამაშებიც გამართეს და გამარჯვებულებმა სამახსოვრო საჩუქრებიც მიიღეს.

გვინდა კიდევ ერთხელ გადავუხადოთ მადლობა ამ ჯადოსნური დღის შემოქმედს - ინგლისური ენის გამორჩეულ მასწავლებელს მადლენ გიორგაძეს, რომელიც უფრო და უფრო გვაკვირვებს ბავშვებისადმი მისი უიშვიათესად თბილი დამოკიდებულებითა და საოცარი იდეებით.