პირველი ნამდვილი დამფასებელისიტყვა "ხარისხი" უკვე ნიშნავს მკაფიო დამოკიდებულებას, გნებავთ ხაზგასმულ აღქმას და თავისთავად პატივისცემითი განწყობისთვის შემზადებას მაინც იმ სუბსტანციის, ან ობიექტის მიმართ, რასაც ის სინტაქსურად ამშვენებს ხოლმე წინადადებაში, მიმართვასა თუ სტატუსში... მიმხვედრი მიხვდება. ხარისხიანი ყველაფერი სასურველია, უფრო ვიდრე უხარისხო, მიუხედავად იმისა, ამ სიტყვამ თანამედროვე სივრცეში დაკარგა თუ არა თანდაყოლილი მტკიცე არგუმენტების მთელი რიგი... სამეცნიერო ხარისხის დღევანდელობაზე ბევრს საუბრობენ ეჭვით, ან ბევრად უფრო ადვილად და ხშირად, ვიდრე წარსულში, მაგრამ შევთანხმდეთ, რომ ყალბის და ნამდვილის გარჩევა ყველა ისტორიულ დროში ერთნაირად ხდებოდა, განსაკუთრებული გონიერებით, გამორჩეული მგრძნობელობით.. ყალბიც ყოველთვის დარწმუნებული იყო, რომ ნამდვილის გვერდით იდგა, მაგრამ საკუთარ პოზიციაზეც მოკვდავურად ხლაფორთობდა, როგორც შეეძლო... ესეც ცხოვრების ტკბილ-მწარე სინამდვილეა, მაგრამ არც ისე ტრაგიკული, რადგან ყალბთან და ნამდვილთან აღიარება მაინც სხვადასხვანაირად მოდის. აღიარება ჭეშმარიტი ხარისხის პარამეტრია!

ხარისხი- ნამდვილი მეცნიერისათვის უკვე წარმატებულად წინწადგმული ნაბიჯისთვის სახელის მინიჭების აქტია და არა თვით ნაბიჯი. ამაში არის განსხვავება. მე სწორედ იმ ადამიანებზე ვსაუბრობ, ვისთვისაც ეს ფორმულა მტკიცების გარეშე მიიღება, ვისთვისაც დაცვის პროცესში ავტორიტეტებთან ოპონირება საკუთარი ზრდის შემოქმედებითად სასიამოვნო დასტურია და არა სწრაფად გასავლელი მტანჯველი წუთები, რომლის ბოლოს ხელფასის დანამატის პერსპექტივა და მეზობელ-ნათესავების გარანტირებული თაყვანისცემა ბჟუტავს. რათქმაუნდა, მეცნიერება ამ სურვილებზე ბევრად უფრო მაღლაა..

მე დღეს ვწერ იმ ადამიანის წარმატებებზე, ვის მეცნიერულ პოზიტივებსაც, პიროვნულმა წაუსწრო (უბრალოდ, მცირე ასაკის გამო) და ამით ყველა მისმა სამეცნიერო, თუ პედაგოგიურმა ხარისხმა ბევრად მეტი ხიბლი შეიძინა. ეს საუკეთესო თანხვდენაა: გონიერება და სწავლის სიყვარული - თავმდაბლობასა და კდემამოსილებასთან ერთად: სასურველი ხარ პიროვნულად და პროფესიულად.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორმა, ინგლისური ენის ცენტრის ბრწყინვალე პედაგოგმა, ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის აქტიურმა წევრმა ნათია ზვიადაძემ, 2009 წლის თებერვლის თვეში, პირველმა დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თანამედროვე და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად განახლებულ ენათმეცნიერების საბჭოზე. მისი სადისერტაციო თემა "კენეტ ლი პაიკის ლინგვისტური მოძღვრება" არის ანალიზური მიდგომის სერიოზული ნიმუში და ქართული ჰუმანიტარული აზროვნების გაბედული დადასტურება. ჰუმბოლდტისა და პაიკის კონცეფციათა მეცნიერული დაპირისპირებით, დისერტანტმა შეძლო ჭეშმარიტი და ეროვნულად აუცილებელი თეზისების ჩამოყალიბება: რომ ენას კულტურული ფესვები გააჩნია და თითოეულმა კულტურამ წვლილი უნდა შეიტანოს სამყაროს აღქმის, ჭეშმარიტების შეცნობის საქმეში; რომ ენისადმი აუცილებელია კონკრეტული და არაგანზოგადებული მიდგომა; რომ ადამიანის ფაქტორი განმსაზღვრელია ენათმეცნიერულ კვლევებში და სხვა. ნათია ზვიადაძის რეცენზენტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გურამ ლებანიძე, რომელიც მეტრია ქართულ ლინგვისტიკაში, აღნიშნავს: "მისი დისერტაცია ეკუთვნის იმ იშვიათ ნაშრომთა რიცხვს, რომლებიც გვაძლევენ ჩვენი მეცნიერების ახლებურად დანახვის შესაძლებლობას და, რაც მთავარია, შინაგანად ამთლიანებენ მას ამ ახლებური ხედვის წყალობით. მიმაჩნია, რომ ეს დისერტაცია უნდა ჩაითვალოს ქართული ლინგვისტური (და არა მხოლოდ ლინგვისტური) აზრის მნიშვნელოვან შენაძენად."

-"პაიკზე დაწერილია ბევრი წიგნი, მაგრამ პირველი ნამდვილი დამფასებელი მისი აღმოჩნდა ნათია და თანაც სად?- პოსტსაბჭოურ სივრცეში, სადაც მხოლოდ ერთ მონოგრაფიაში ერთი აბზაცი ეთმობა პაიკს და სხვა არანაირი ინფორმაცია მასზე არ მოიპოვება. საბჭოთა კავშირში არ აპატიეს პაიკს ის, რომ იგი ქრისტიანი მისიონერი გახლდათ."-თემის ხელმძღვანელის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ მიხეილ ქურდიანის ეს პატარა აბზაცი, დამეთანხმებით, რომ კიდევ უფრო საინტერესოს და რაღაც იდუმალსაც ხდის ნათიას არჩევანს, რომელიც სცდება ენათმეცნიერული მიდგომას. აქ პირველ რიგში ინაცვლებს პაიკი, როგორც ეპოქის მნიშვნელოვანი პერსონა და არა მხოლოდ ლინგვისტური მოძღვრების ავტორი არამედ, ზოგადად მოაზროვნე. ესეც, დისერტანტის სწორ ინტერესთა სპექტრს ხდის მკაფიოს და პატივსაცემს.

მისი მეორე ოპონენტის ფოლოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ რუსუდან ასათიანის შემოთავაზებას პაიკის რომელიმე ფინდამენტური ნაშრომის ქართული თარგმანის გამოყენებასთან დაკავშირებით ნათია შემდეგს პასუხობს: "ეს მართლაც საინტერესო აზრია და ალბათ განხორციელებადიც, რადგან უპირველეს ყოვლისა არსებობს ამის სურვილი და ამავე დროს შესაძლებლობაც. მით უფრო, რომ კვლავ ვინარჩუნებ კავშირს ცნობილ მეცნიერთან კარლ ფრანკლინთან, რომელიც პაიკის მოწაფე და მიმდევარია და, რომლის საშუალებითაც წლების წინ მქონდა პატივი პირდაპირი მიმოწერა მქონოდა თავად ბატონ პაიკთან მისი სიცოცხლის ბოლო წლებში. ასე, რომ ამ თვალსაზრისით ორმხრივი ინტერესი იკვეთება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვიკისრებ ამ მეტად საპასუხისმგებლო და ამავე დროს საპატიო ვალდებულებას".

რადგან, დასასრულისკენ ისევ შევეხეთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა ახალგაზრდა დოქტორის ადამიანურ ხიბლს, გვინდა მისი მეცნიერული წარმატების ყველაზე ღირსეული მეგზურის, თუ მნათეს დახასიათება მოვიშველიოთ: " ნათია სტუდენტობაშივე იყო გამორჩეული. გამორჩეული მისი შინაგანი ორგანიზებულობითა და წესრიგით, ზრდილობით, მოკრძალებით. ნიჭიერების გარდა, სწორედ ამ თვისებების გამო, ის განწირული იყო კათედრისთვის –ღიმილით იგონებს პროფესორი მადონა მეგრელიშვილი, ვისთან მუშაობაც უკვე წარმატების ნახევარს უდრიდა - კათედრაზე აქტიურმა მუშაობამ და ნათიას პიროვნულმა უნარებმა განაპირობა ის, რომ დღეს ნათია არის ყველგან, სადაც მე მიწევს მუშაობა: ინგლისური ენის დეპარტამენტსა და ინგლისური ენის ცენტრში ერთ-ერთი საუკეთესო პედაგოგი და ქუთაისი-ნიუპორტის ასოციაციის პროდუქტული წევრი. იმდენად პროდუქტული, რომ ასეთ კომპეტენტურ ქართულ-ინგლისურ ურთიერთობებში განათლების კომისიის მართვა ვანდეთ. მომავალში კიდევ ბევრია საკეთებელი".

ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია ულოცავს ნათია ზვიადაძეს ამ დიდ წარმატებას!

 

ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია

The First Real Appraiser

Natia Zviadadze, an assistant-professor of the English Language Department of Akaki Tsereteli State University, who is also one of the best teachers of the English Language Centre and an active member of the Kutaisi-Newport association, was the first to defend a doctoral thesis before a new Board of Linguists meeting up-to-date international requirements in February, 2009. Her thesis on “Kenneth Lee Pike’s Linguistic Doctrines" is an impressive example of an analytical approach to the theme of the research.

The famous American linguist and anthropologist Kenneth Lee Pike (1912-2000) is noted for his long and divergent active life. He occupies a significant position in the history of the XX century linguistics. Being an innovator in theoretical field K. L. Pike advanced to a considerable extent in uncovering new approaches of studying the linguistic phenomenon. An adequate understanding and evaluation of Pike’s conception can possibly be gained only today – when the interrelation of language and culture, which was implicitly meant in Pike’s categorial pair: language ↔ behavior turns to be insistently and explicitly actual at present.

The theme of the work is represented by the interrelation of dominant directions in modern linguistics and K. L. Pike’s linguistic doctrine, his anthropology in specific.

The problem lies in defining the ways according to which K. L. Pike’s scientific interpretation should be done in correspondence with modern linguistic demands. The question: what kind of contribution this modest research might bring in the further development of current problems in the discipline? – must be given an answer.

The scientific novelty of the present work lies in the following:

1. The dissertation is the first attempt to evaluate K. L. Pike’s linguistic doctrine, acknowledge the tremendous importance of his theories and analyze his anthropological linguistics in linguocultural context.

2. Comparative analysis of the conceptions of two great scholars – K. L. Pike and W. V. Humboldt – takes place for the first time. As a result, their scientific ‘relation’ is studied from the angle of anthropocentristic study.

3. On the basis of comparative analysis of Pike’s and other related linguists’ works, a scientific line is worked out which crosses the whole XX century, originates from the past academic inheritance and defines the sphere of study of the linguists of the next epoch.

4. The results of the performed work show the practical value of Pike’s theory which to great extent determines the actuality of Pike’s research method in the process of forming anthropologic paradigm of language.

The theoretical value of the work is first of all determined by the actuality of research area. Besides the fact linguoculturology is the central direction of the modern linguistics it is being in the process of formation. As it was mentioned above, the present dissertation work is the attempt of integration of Pike’s anthropological linguistics into modern linguocultural problems, which itself clearly defines the theoretical value of the research.
The practical value of the dissertation: The principles used in the work and the given results can be introduced in the courses like modern theory of language, linguistic culturology, and modern linguistic history.Apart from this the work must have methodic value as the meaning of the studied linguistic theory includes refining teaching foreign languages and therefore, establishing new methods serving the stated purpose.

It is stated in the thesis that K. L. Pike took an active part in all proceedings defining the importance of the XX century linguistics. He had a tremendous influence on the development of Phonology, Anthropological linguistics, Behaviorism and Philosophical thinking. It is noteworthy that his Tagmemic Theory made a breakthrough in the methodology, carrying out an ideal method of research that will promote the studies not only in Linguistics, but in the other fields as well, according to the general model represented by Pike. Pike’s linguistic doctrine acquires completely new interpretation through its discussion in linguocultural context. As a result an explicit reflection of implicitly meant interrelation of language and culture in Pike’s theory is clearly shown in linguoculturology.

On the basis of the analysis of K. L. Pike’s linguistic theory, in the light of his scientific inheritance and modern linguistic directions by showing practical results of his theoretical research, it is concluded that Pike’s linguistic teaching brought a fundamental change in the XX century linguistics and introduced the unique method of research which serves as a guideline not only for the linguists but for the researchers in other fields as well.

There are a lot of books written about Pike but it was Natia from whom the famous linguist and anthropologist received considerable acclaim.
In the Soviet Union, where Pike was not forgiven for being a Christian missionary, his works were not studied properly. The only passage about him can be found in the monograph written by the supervisor of Natia’s thesis, a well known Professor Micheil Kurdiani, PhD. That’s why Natia’s deep research into determining the role of the outstanding American linguist and anthropologist K.L. Pike in the XX century linguistic history is so important.

Reviewing Natia Zviadadze’s thesis a well known Georgian linguist, Professor Guram Lebanidze, PhD, says that “the thesis is among other rare works which gives us an opportunity to do research into linguistics with a fresh approach. Most importantly, this approach makes a science a single whole. He considers the thesis valuable for Georgian linguistics (and not only for linguistics).


In response to the question of the second reviewer of Natia’s thesis, Doctor of Philology, Professor Rusudan Asatiani concerning translation of Pike’s any fundamental work into Georgian, Natia answered: “It’s really an interesting idea and realizable as well, as there is a great wish and possibility to do it. I still keep in touch with the well-known scientist Carl Franklin, who is Pike’s pupil and follower. With his help, some years ago, I had the honor of corresponding with Pike in the last late years of his life. So, from this point of view there is a great double interest, that means that I’ll undertake this very responsible and the same time honorable task."

Natia was a distinguished student at the University where she was known for her intelligence, discipline, modesty and politeness. These are the very qualities that paved her way to the English Studies department- at Kutaisi State University – where just working with Madonna Megrelishvili laid a base for Natia’s future success. Professor Madonna Megrelishvili says with a smile, Natia’s effective work at the English Studies department and her personal characteristics contributed to the fact that today she is working with me. She is one of the best teachers of ELD ATSU, ELC and a very active member of the Kutaisi-Newport International Association. She is so productive that we entrusted her to be in change of the KNIA education committee. There are a lot of things for her to do in the future. The Kutaisi-Newport International Association congratulates Natia Zviadadze on this great success!

Kutaisi Newport International Association

 

     

   

არ გაბედო სიკვდილი სანამ ცოცხალი ხარ!!!

ამ ძველი გალური ანდაზის სულისკვეთებით იყო გაჟღენთილი 11 მარტს ქ. ქუთაისის მე-9 საჯარო სკოლაში ე. წ. "ფერფლის ოთხშაბათისადმი" მიძღვნილი აქცია, რომლის ორგანიზატორი გახლდათ ამავე სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი ქალბატონი მადლენ გიორგაძე. აქციას უძღვებოდნენ მე-8-ე პირველი კლასის მოსწავლეები, რომელთა ენთუზიაზმაც მთელი სკოლის ახალგაზრდები და პედაგოგები ჩართო აღნიშნულ ღონისძიებაში. ქალბატონი მადლენის ამ კეთილშობილურ ინიციატივას შეურთდნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (ETAG) ქუთაისის ფილიალის სხვა წარმომადგენლები. ქალბატონმა მადლენმა აღნიშნა: "ჩვენ პროგრამით გავიარეთ თემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რომლის ყველაზე დიდი მტერი სიგარეტის მოწევაა. გავაკეთეთ პოსტერები, ბუკლეტები და ჩავიფიქრეთ, რომ ამ დღეს "ფერფლის ოთხშაბათს", 11 მარტს ჩვენი გაკვეთილი გაგვეტანა საკლასო ოთახის გარეთ. რაც მთავარია, ბავშვებმა კარგად გაითავისეს ყველაფერი და დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთვენ. ერთ-ერთმა მათგანმა აღიარა კიდეც, რომ ეწევა და დაგვპირდა, რომ დღეიდან აღარ მოსწევდა.""ფერფლის ოთხშაბათი’’, როგორც მოწევის საწინააღმდეგო დღე, დაარსდა 1984 წელს დიდ ბრიტანეთში და ბოლო 25 წლის მანძილზე საკმაოდ ფართო მასშტაბით აღინიშნება მთელს მსოფლიოში. ამ დღეს გამართულ აქციათა მიზანია იმ მწეველთა მხარდაჭერა, რომელთაც სურთ ამ მავნე ჩვევისათვის თავის დანებება. ამ კუთხით, გამორჩეული იყო 2008 წლის აქცია, რომელმაც 1.2 მილიონ მწეველს გადაადგმევინა ეს სასიკეთო ნაბიჯი. აღნიშნულმა დღემ დიდ ბრიტანეთში უკვე ჯანდაცვის საჯარო დღის სტატუსიც შეიძინა. 2009 წელს ამ საერთაშორისო აქციას ჩვენი ქალაქიც შეუერთდა ქალბატონი მადლენის საოცარი პედაგოგიური მიგნების წყალობით.

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამ აქციის როგორც შინაარსობრივი დატვირთვა, ისე ჩატარების ფორმა, რომელმაც კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მასწავლებლის კეთილშობილური მისია მომავალი თაობის სწორად აღზრდის საქმეში, რაც აუცილებლად გათავისებული უნდა ჰქონდეს საგანმანათლებლო სისტემაში მომუშავე ყოველ ადამიანს, რომ შედეგად მივიღოთ ჯანსაღი ღირებულებების მქონე, განსწავლული თაობა. მოსწავლეებს სპეციალურად აქციისათვის მომზადებული ჰქონდათ უამრავი პოსტერი, რომლებიც ცნობილი შეგონებებით მოგვიწოდებდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესისაკენ! ბავშვებმა ბევრი საინტერესო ისტორია, ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები თუ დარიგებანი სამ
ენაზე - ქართულად, ინგლისურად და ლათინურად წარმოადგინეს: Mens Sano in Corpore Sano! A Sound Mind in a Sound Body! "ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია!" და ა.შ. გვაფრთხილებდნენ პოსტერებით მორთული სკოლის კედლები და ამავე სკოლის აღსაზრდელები. მათ ბუკლეტებიც იგივე თემატიკას მიუძღვნეს და საკუთარი შემოქმედებით გააფორმეს. მოსწავლეთა ჩაცმულობიდან დაწყებული, აქციის ყოველი დეტალი სიგარეტის მოწევას აპროტესტებდა. ღონისძიების ამაღელვებელი მომენტი იყო ერთ-ერთი მოსწავლის აღიარება, რომ მან სცადა გაესინჯა სიგარეტი, მაგრამ აქციაზე საჯაროდ განაცხადა, რომ იგი არასოდეს მოსწევს, რადგან ეს ყველაზე საშინელი გამოცდილება იყო მის ცხოვრებაში. "ფერფლის ოთხშაბათის" გმირის ეს გულახდილობა და გაბედული ნაბიჯი დაჯილდოვდა სპეციალური სერთიფიკატით, რომელიც ეძლევა ყველა ადამიანს, ვინც ამ დღეს უარს იტყვის მოწევაზე. ვფიქრობ, ამ აქციის მონაწილე ყველა ახალგაზრდას ისე კარგად აქვს გაცნობიერებული სიგარეტის მოწევით გამოწვეული საფრთხე, რომ ისინი აუცილებლად ცხოვრების ჯანსაღ წესს აირჩევენ, რითაც ვფიქრობთ ამ აქციის მთავარი მიზანი შეიძლება შესრულებულად ჩაითვალოს.

დიდაქტიკური მნიშვნელობის გარდა აღნიშნული ღონისძიება შემეცნებით და სასწავლო ხასიათსაც იმთავითვე ატარებდა. მოსწავლეთა მშვენიერი ინგლისური, მათი ყოველდღიური სამუშაო რვეულები მასწავლებლის დიდი ღვაწლისა და სწავლებისადმი შემოქმედებითი მიდგომის ნამდვილი დასტურია. "ფერფლის ოთხშაბათი" მათი ჩვეული ინგლისურის გაკვეთილების ერთი საჯარო დემონსტრაცია გახლდათ, რომლის საშუალებითაც აქციის ყოველი მონაწილე ერთხმად შეუერთდა ერთ საერთო ლოზუნგს:
"მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის!" დახედეთ თამბაქოს კოლოფზე მოცემულ ამ გაფრთხილებას და გააკეთეთ სწორი არჩევანი! პროფესორმა მადონა მეგრელიშვილმა აღნიშნა: "მე ვფიქრობ, ეს აქცია ორი მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი: პირველი –ის, რომ ჩვენთან თამბაქოს მოწევის პრობლემა არ დგას ისე აქტუალურად, როგორც ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანაში. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენთან თავისუფლად ეწევიან ქუჩაში, ტრანსპორტში, ოფისებში, ყრიან სიგარეტის ნამწვავებს და ა.შ. მეორე მხრივ იმით, რომ ეს ბავშვები ჩვენი ქალაქის და, ვფიქრობ ქვეყნის მასშტაბითაც, პირველად შეეხენ ასეთ აქტუალურ პრობლემას. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მე-9 სკოლის მე-8 კლასელებმა წარმოადგინეს მათი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი ინგლისურ ენაზე. დაეუფლენ პოსტერის კეთების კულტურას, რომელიც, სამწუხაროდ, ბევრ მასწავლებელს და ბევრ ლექტორსაც არ შეუძლია გააკეთოს. თან გამოვიდნენ აუდიტორიის წინაშე და უაღრესად ეფექტური პრეზენტაცია მოაწყვეს ინგლისურ ენაზე. ამ უნარ-რჩვევების გამომუშავება ბავშვებში ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ, რომ მე-9 სკოლა უაღრესად საინტერესო ღონისძიებით წარსდგა საზოგადოების წინაშე. ვულოცავ მის ორგანიზატორს, მე-8 კლასელებსა და მე-9 სკოლის სახელოვან კოლექტივს ამ წარმატებას.თქვენ კი, ჩვენო პედაგოგებო აკეთეთ საქმე ასეთივე სიყვარულით, რადგან თქვენივე პოსტერების ენით რომ ვთქვათ "სიყვარული ეს ჯანმრთელობაა" ხოლო, "სადაც ჯანმრთელობაა იქ სილამაზეა."

ნათია ზვიადაძე
ასისტენტ-პროფესორი, აწსუ
ქნია-ს განათლების კომისიის თავმჯდომარე

Don’t Dare to Die before you are Alive!!!        

The ancient Gaelic proverb was a leit-motif of an event devoted to so called “Ash Wednesday” held on March 11 at Kutiasi Public school No 9. The action was organized by the English teacher of the same school, Madlen Giorgadze.  The hosts of the action were the 8th-year students whose enthusiasm encouraged all the teachers and students of the school to participate.  

Some professors and teachers of the English Studies Department at Akaki Tsereteli state university and some other members of ETAG also joined the noble initiative of Madlen Giorgadze.

 

Mrs. Madlen Giorgadze made a little introduction about the action .She mentioned: “According to our curriculum we studied topic about health and discovered once again that a cigarette is the greatest enemy. That’s why we made some posters, brochures and newspapers against smoking and decided to take them out of  the classroom on “Ash Wednesday”, March 11.   And what is more important, children realized everything and got involved into the action with great enthusiasm. One of them even admitted his sin and promised not to smoke any more."

The history of this day is the following. As an anti-smoking day it was established in Great Britain in 1984 and has been highly appreciated and broadly celebrated all over the world for the last 25 years. The aim of the action is to help and support the smokers who want to give up the bad habit.  The action held in 2008 that helped 12 million people make that clever step to healthy life is considered to be the most successful.  Since then March 11 has been declared as a Public Health Day. Our city also joined the international action in 2009 and all tribute goes to Madlen Giorgadze who never stops searching for new ideas to make studying enjoyable and fun for her students.

The whole meaning of the event as well as the performance of the students who participated in it deserves special attention, and once again shows the teachers’ noble mission in up-bringing future generations. Everyone working in the education system should realize his or her important role in forming a healthy and well-educated generation.

For that day the students themselves, had prepared flyers, posters, slogans calling for healthy of life. They told stories and sayings of famous people in three languages:  Georgian, English and Latin. Mens Sano Corpore Sano!  A Sound Mind in a Sound Body-warned us from the walls of the school together with its pupils. Everything, including their outfit warned us against smoking. The most exciting moment of the event was, when one of the students confessed trying smoking down a  cigarette, and then vowed in public that he would never do this again as it had been the worst experience ever. This conduct of the young hero was rewarded by a special certificate, which is given to anyone who gives up smoking on “Ash Wednesday”. I think that each participant of that day realized the bad effects of smoking and I hope that they will choose a healthy life without fags, which means that the goal of that day is achieved. 

Besides its didactic meaning the event had an educational one as well. The students’ perfect English, their working notebooks proved their teacher’s great contribution and creative approach to teaching methods. “Ash Wednesday” was a public demonstration of an ordinary English lesson, with the help of which every member joined in the common slogan: “Smoking is harmful for your health!” Look at this warning written on any pack of cigarettes and make the right choice!

Professor Madonna Megrelishvili pointed out: “I think this action is especially very important for two reasons: the first is that the problem of smoking in Georgia is  very acute and it’s a pity that people can smoke openly in public places,  streets, transport, offices, A lot of cig-ends in our streets make them look untidy. The second reason is that these children are the first in our city and, I think, in our country as well to touch upon this vital problem.The most important thing is that the eighth-year students of School No. 9 expressed their attitude to this problem in English. They learnt how to make posters, handbills which, unfortunately, not many teachers and lecturers can do. Besides they spoke in front of a large audience and made quite an effective presentation in English. It’s very important to work out these skills among students. I think that school No 9 arranged a very interesting event and I’d like to congratulate the organizer, the 8th-year students and the staff of school No 9 on this success."

And you, dear teachers keep doing your work with love, using the language of your posters ‘Love is Health’ and ‘Where there is health, there is beauty’”.


Natia Zviadadze,
Assistant Professor, ATSU
Head of KNIA Education Commettee

   
გამოხმაურება Comments

ხშირად ცდილობენ განსაზღვრონ, რას ნიშნავს კარგი მასწავლებელი და გამოყოფენ მისთვის დამახასიათებელ სხვადასხვა ნიშან-თვისებას. ერთი რამ უდავოა, მასწავლებელი მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულად, თუ ის ახერხებს თითოეულ გაკვეთილზე განახორციელოს სასწავლო პროგრამის და სახელმძღვანელოს მიერ დასახული მიზნები, მიუსადაგოს ისინი თავისი მოსწავლეების საჭიროებებს და ინტერესებს, შეუქმნას მათ საუკეთესო გარემო სწავლისა და განვითარებისთვის. იყო კარგი მასწავლებელი არც ისე ადვილია, მაგრამ ყველა ჩვენგანი შეძლებს გაიხსენოს რამდენიმე ასეთი. თუმცა მასწავებელთა შორის არსებობენ იშვიათი გამონაკლისები, ისინი ვისი თითოეული გაკვეთილიც, არა უბრალოდ მეთოდურად გამართული და ეფექტურია, არამედ ამასთან ხელოვნების ნიმუშიცაა. ეს რომ სულაც არაა გაზვიადება, ალბათ ყველა დამეთანხმება, ვინც მადლენ გიორგაძის ინგლისური ენის გაკვეთილს დაესწრო. განა ხელოვანი არ არის ადამიანი, ვინც სახელმძღვანელოში მოცემულ ერთ ჩვეულებრივ თემაში დაინახავს მოსწავლეებთან ერთად სარეკლამო კამპანიის წარმართვის პოტენციალს და მერე დეტალურად გათვლის ამ კამპანიის ყველა დეტალს, თავისი ბუკლეტებით, პლაკატებით, სარეკლამო ლოზუნგებით, ცნობილ ადამიანთა გამონათქვამების მოძიებით, პირად გამოცდილებაზე დაფუძნებული მაგალითებით და ა.შ. მასწავლებლის უდიდესი ოსტატობა სწორედ იმაში ვლინდება, რომ ამ რთულ და მრავალფეროვან სამუშაოს თავად მოსწავლეები აკეთებენ, აკეთებენ ხალისით და სიამოვნებით, ტკბებიან სრული შემოქმედებითი თავისუფლებით და აღარც ახსოვთ, რომ ამ დროს ინგლისურ ენას სწავლობენ.

მადლენ გიორგაძის გაკვეთილი უაღრესად საინტერესო იყო იმ ცოდნის და ინტერესის გამო, რასაც მოსწავლეები ავლენდნენ თემისა და ზოგადად საგნის მიმართ. მაინც განსაკუთრებით შთამბეჭდავი ჩვენთვის იყო მასწავლებლის უდიდესი შრომა და დეტალური დაგეგმვა, რაც ამ ყველაფრის მიღმა იდგა. ის ფანტაზია, გამომგონებლობა და შემოქმედებითი უნარი, რაც ნათლად გამოვლინდა ამ გაკვეთილზე, არ ისწავლება. ეს ადამიანის თანდაყოლილი ტალანტია და ჩვენი აზრით, სწორედ ის გამოარჩევს მასწავლებლად დაბადებულ ადამიანს ყველა დანარჩენი, თუნდაც საკმაოდ წარმატებული მასწავლებლებისგან.

 

ნინო ნიჟარაძე, მაია ალავიძე
ასისტენტ-პროფესორები, აწსუ, მასწავლებელთა ტრეინერები.
 

What does it mean to be a “good language teacher”? Many have tried to answer this questions and identify the most important characteristics of a good teacher. However, there is little doubt that teachers can be considered successful only if they manage to achieve the goals set by the syllabus and the coursebook, adapt them to their students’ needs and interests and create the best possible environment for learning and development. Being a good teacher is not easy, but we can probably all remember several such examples from our own learning experience. However, there are rare exceptions among teachers whose lessons are not only methodologically sound and effective, but just  works of art. This is not an exaggeration as everyone who attended Madlen Giorgadze’s English lesson will agree with us. Who but an artist would look at an ordinary coursebook unit and see in it the potential for organizing a promotion campaign?! It needs a person with powerful imagination and a great talent to plan every detail of this campaign including fliers, posters, slogans, well-known quotations related to the topic and examples from personal experience. And it needs an outstanding teacher to motivate the students to do all this work, do it willingly enjoying seemingly complete freedom and forgetting that they are in fact learning the English language.  

Madlen’s lesson was an enriching experience for all the observers because of the pupils’ knowledge and interest in the topic and in the subject in general. However what impressed us most was the amount of work and detailed planning that the teacher had obviously put into it. Imagination and creativity that was behind all of this cannot be taught. It is an innate talent and this talent is exactly what distinguishes born teachers from all the other, sometimes even quite successful colleagues.

Nino Nijaradze, Maia Alavidze
Assistant Professors ATSU, Teacher Trainers.