ქუთაისელი ექიმები ნიუპორტში
აპრილი-მაისი, 2009

გასული წლის ივნისში ქუთაისში ვიზიტის შემდეგ ნიუპორტელმა ექიმებმა ჯონ დეივისმა, სტივენ ჰანტერმა და ბრაიენ სტეფენსონმა  წარმოადგინეს ძალიან საინტერესო ანგარიში იმ კლინიკების შესახებ, რომლებიც მათ მოინახულეს. აი, რას წერენ ისინი.

საეკლესიო საავადმყოფო შედგება ორი ძირითადი შენობისგან. ერთი მათგანი აშკარად ძალიან ძველია, მეორე კი საბჭოთა პერიოდშია აგებული. ბედის ირონიით, შედარებით ახალი შენობა სრულიად დანგრეული და გამოუსადეგარია. ძველ შენობასაც აქვს სერიოზული პრობლემები, რის გამოც იგი თანამედროვე საავადმყოფოსათვის ვერ გადმოდგება. ეს ძირითადი პრობლემებია: სანიტარია, ელექტროგაყვანილობა, გათბობა და ა.შ. ამ საავადმყოფოში ძირითადად გავეცანით ამბულატორიულ მომსახურებას, დიაგნოსტიკასა და მომუშავე პერსონალს. აქ მომუშავე ექიმები კარგად მომზადებული, უაღრესად კომპეტეტური, მონდომებული და გამოცდილი არიან. საავადმყოფოში არის გარკვეული თანამედროვე ტექნიკაც, მაგრამ აქ შეუძლებელია ჩატარდეს თანამედროვე ულტრაბგერითი და ლაპარასკოპიური ქირურგია, რაც, მათი აზრით, ყველაზე მეტად სჭირდებათ.

L&J-ის კლინიკას, რომელსაც ხელმძღვანელობენ კარდიოლოგი ზაზა ლომინაძე და ოკულისტი მამუკა ჯიქია, საუკეთესო ამბულატორიული და საპაციენტო მომსახურება აქვს კარდიოლოგიაში, ზოგად ქირურგიაში, ოფთალმოლოგიასა და ფოტომეტრიის სპეციალიზაციით. ეს არის უაღრესად თანამედროვე, სუფთა და საქმიანი დაწესებულება, რომელიც სხვადასხვა კლინიკურ და სადაზღვეო პროვაიდერებთან თანამშრომლობს. გავეცანით ქირურგიულ და გულის მოქმედების კვლევას. ვესაუბრეთ კლინიკის ექიმებს, რომელთაგან ბევრი ძალიან კარგად ფლობს ინგლისურ ენას.

ბომონდის (Beau Monde) კლინიკას
ხელმძღვანელობს მამუკა მიქაძე. ეს კლინიკა 10 წლის წინ ნიუპორტში სტუმრობის შედეგად დააფუძნდა. იგი მოეწყო დოქტორ რობერტ გოლდინგის კონსულრაციითა და შეიქმნა წმ. ჟოზეფის მოდელის მიხედვით. ეს პირველი კერძო საავადმყოფოა საქართველოში. ის სპეციალიზებულია სამეანო საქმეში, გინეკოლოგიაში, სტომატოლოგიასა და ოფთალმოლოგიაში. გავეცანით კლინიკის გაფართოების კარგად მოფიქრებულ გეგმასაც, რომელიც გულისხმობს ტომოგრაფიის განვითარებას იმ დონემდე, რომელიც მისაღებია გაერთიანებული სამეფოს ბევრ საავადმყოფოში.

ბრიტანელი ექიმების ანგარიშში წარმოდგენილია უაღრესად საინტერესო დასკვნები საქართველოსა და ქუთაისის ჯანდაცვის სფეროსა და აგრეთვე მომავლის პერსპექტივებზე:

საქართველოს ჯანდაცვა. ჩვენ ვესაუბრეთ საჯარო მართვის ოფისის წამომადგენლებს, რომელიც მთავრობამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს კონსულტაციის მიზნით ჩამოაყალიბა. ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური საკითხია. იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ ახლახან მოხდა კორუპციის აღმოფხვრა როგორც მაღალ, ისე დაბალ დონეზე, მთავრობის შემოსავალი პროგნოზირებადი გახდა და მიზანმიმართულად გამოიყენება. ამ მხრივ საერთაშორისო სტუქტურებმა, განსაკუთრებით კი მსოფლიო ბანკმა არსებითი როლი ითამაშა. კერძოდ ხელშესახები მტკიცებულებაა ქვეყანაში ენერგომომარაგების საიმედობა. მას შემდეგ, რაც კონტრაქტები არ ირღვევა მოსახლეობა აქტიურად იხდის შუქის გადასახადს.

სტრატეგიული მიმართულებაა სახელმწიფოს, როგორც ჯანდაცვის მყიდველის და კერძო საწარმოების, როგორც ჯანდაცვის მიმწოდებლების დაცალკევება. სახელმწიფო დაფინანსება ხდება მომსახურეთა სოციალური გადასახადისა და მომსახურეთა დანამატის კომბინირებით პროპორციით 3:1. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მომსახურე ადამიანები იხდიან, სარგებელი ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ეს ძალიან წააგავს გაერთიანებული სამეფოს ეროვნული დაზღვევის 1911 წლის მოდელს, თუმცა იგი ძირითადად პენსიებს, დაავადებებს და სხვა შეღავათებს უფრო ეხებოდა, ვიდრე ჯანდაცვას.

ეს მოდელი შესანიშნავად მუშაობს განვითარებული მსოფლიოს დიდ ნაწილში, მათ შორის დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. იგი ინვესტირების გარეშე შეიძლება არასტაბილური გახდეს საერთო სახალხო ჯანდაცვასა და საოჯახო მედიცინაში. ამ სფეროებში კი მთავრობამ უკვე დაიწყო ინვესტირება პროფესიონალთა ტრენინგებში, რომლებმაც მალე საქმითაც უნდა აჩვენონ საკუთარი თავი. ერთადერთმა სამედიცინო უნივერსიტეტმა თბილისში ახლახან მიაღწია  განათლების იმ სტანდარტებს საბჭოეთში რომ იყო. თანამედროვე ექიმებს განათლება მიღებული აქვთ რუსეთში, სადაც სამედიცინო განათლება ძალიან კარგი იყო. მედდის განათლება უფრო მეტადაა არაკონცეტრირებული. არაერთგზის მოგვისმენია, როგორი არაადექვატურია იგი და მიზან-დანიშნულებას არ შეესაბამება.

ეს საკითხები მთავრობის კომპეტენციაა და ჩვენ ვერანაირ გავლენას ვერ მოვახდენთ მათზე. საჯარო მართვის ოფისის უებგვერდი ძალიან სასარგებლო ვრცელ ინფორმაციას მოიცავს. ის, რაც მათ განსაკუთრებით აღელვებთ, მინისტრების ხშირი ცვლაა სამოქალაქო მომსახურებაში შესაბამისი ცვლილებებით. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო სტრუქტურები ოპტიმისტურადაა განწყობილი და თვლის, რომ საქართველოში ეკონომიკური სიტუაცია სასიკეთოდ ვითარდება, რასაც ჯანდაცვისათვის მხოლოდ კარგი შედეგის მოტანა შეუძლია. ამჟამად ქვეყნის შიგნით ჯანდაცვაზე იხარჯება იმის დაახლოებით 20%, რაც გაერთიანებულ სამეფოში დაიხარჯებოდა, რომლის 50% პირადია და არა სისტემისაგან გაღებული.

ჯანდაცვა ქუთაისში. ის, რაც აქ ტექნიკური სტანდარტის თვალსაზრისით ვნახეთ, გაერთიანებული სამეფოსას ნამდვილად არ ჩამოუვარდება. აპარატურის თვალსაზრისით "L&J" და "ბომონდი" (Beau Monde) გაერთიანებულ სამეფოში ბევრ ჯანდაცვის ობიექტს შეშურდებოდა. თუმცა მათ მეტი უნდა ისწავლონ პაციენტთა ლოდინისა და რიგების მართვის კუთხით. სამედიცინო პერსონალი კარგად მომზადებულია, უმეტესად საბჭოთა სისტემის დროს, რომელიც ტექნიკურად ბრწყინვალე იყო. ფაქტიურად ახალგაზრდა ექიმთა მთელი თაობა არ არის წარმოდგენილი, რამაც მომავალში შესაძლოა პრობლემები წარმოშვას. ექიმები ძალიან გულმოდგინედ მუშაობენ, დიდი მზრუნველობითა და თანაგრძნობით ეპყრობიან პაციენტებს.

რაც შეეხება საოჯახო მედიცინისა (ზოგადი პრაქტიკა) და მედდის სტანდარტებს, ისინი აქ ძალიან განსხვავებულია. ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომობა პრობლემურია, რის გამოც ყველას დიდი სურვილი აქვს დაუკავშირდეს დასავლელ კოლეგებს, კერძოდ კი ნიუპორტში (უელსში). ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე კოლეგას, რომლებიც სიამოვნებით დაგვთანხმდნენ გარკვეული პერიოდი იმუშაონ გუენტის ექიმებთან კლინიკაში. ემიგრაციის სურვილი არავის გამოუხატავს.

ჩვენ არ ვყოფილვართ ისეთ საავადმყოფოებში, სადაც მაღალი კლასის პროცედურები (გულის, მე-4 დონის ტრამვა, მაგნიტურ რეზონანსული გამოსახულება) ტარდება, მაგრამ გვითხრეს, რომ ეს სფერო ადექვატურ დონეზეა.

მოკლე ინფორმაცია მივიღეთ ფსიქიურად დაავადებულთა ჯანდაცვის შესახებ. მათ ძირითადად მკურნალობენ საავადმყოფოებში, მაგრამ სერიოზული ფორმით დაავადებულები 25 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში არიან, ან ქუჩებში. ეს საკითხი პრიორიტეტად არ მიიჩნევა.

საეკლესიო საავადმყოფო ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს. ვიკითხეთ, რა შემთხვევაში მიდის იქ ადამიანი და ერთადერთი მიზეზი აღმოჩნდა ის, რომ გაესინჯოს მაღალი დონის ექიმს. ამბულატორული მკურნალობისთვის პაციენტი იქ არ რჩება. ფაქტია, რომ გარდა უზრუნველყოფის პრივატიზებული სექტორისა, აქ ვერც  ბიზნეს მოდელი ვნახეთ. ქველმოქმედება ვერ შეინარჩუნებს ამ სისტემას და ის კაპიტალიც, რომელიც საჭიროა მისი აღდგენისათვის, ფაქტიურად არ მოიპოვება. ადრე თუ გვიან, მოხდება ის, რომ საუკეთესო პერსონალი სხვა კლინიკაში გადავა, მით უმეტეს, როცა დღეს მობილური ტექნოლოქიები ასე ხელმისაწვდომია, ან თავადვე დააფუძნებენ საკუთარს, ან რაც უფრო სავარაუდოა შეუერთდებიან ისეთ კლინიკას როგორიცაა `L&J. ამიტომაც საეკლესიო საავადმყოფოსადმი დახმარებამ (რაც გადაუდებელი აუცილებლობაა) უნდა მიიღოს ადამიანური ტექნოლოგების ან მობილური და პორტატული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის ხასიათი.

გზა მომავლისკენ. ვკითხულობდით, რით შეგვიძლია დავეხმაროთ ქუთაისელ ექიმებს. პასუხთა უმეტესობა პროფესიული ურთიერთობების დამყარებას, აზრებისა და ცოდნის გაზიარებას ეხებოდა. ზოგიერთმა გამოთქვა სურვილი, ჩამოვიდეს ნიუპორტში და საკუთარი თვალით ნახოს, რა ხდება აქ. არის მოთხოვნილება გარკვეული ტექნიკისადმი, განსაკუთრებით საეკლესიო საავადმყოფოში. მთავარი ისაა, რომ ძირითადად საქმე ეხება ადამინებს და არა პოლიტიკას ან დაგეგმარებას.

1. ჩვენ შევადგენთ ექიმთა ნუსხას სპეციალობების მიხედვით, რომელთაც სურვილი აქვთ ელექტრონულ დიალოგში ჩაერთონ ქუთაისელ ექიმებთან. შემდეგ ამას მივაწვდით ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციას, ექიმებს ზაზა ლომინაძესა და მამუკა მიქაძეს და ვნახავთ, როგორ განვითარდება იგი.

2. შევადგენთ განრიგს, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით ოთხი ქართველი ექიმი წელიწადში თითო თვით ორჯერ რეგულარულად მიმაგრებული იქნება ნიუპორტის კლინიკაზე. ჩვენ მათ ვუზრუნველყოფთ ბინით, ხელმძღვანელით (კლინიკაში), საგანმანათლებლო და სხვა მასალებით. კლინიკაზე მიმაგრებისას გავათავისუფლებთ ადმინისტრაციული გადასახადებისაგან, მოვიძიებთ გარკვეულ თანხას საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის, რომელზეც ძირითადად ნიუპორტის ასოციაცია იზრუნებს.

3. ექიმ ჯონ დევისს შეუძლია უზრუნველყოს ორი ქართველი კარდიოლოგ/პულმონოლოგის მომზადება ერთხელ ან ორჯერ წელიწადში. უკან დაბრუნებისას მათ გადაეცემათ თანამედროვე მობილური სონოგრაფიული მოწყობილობები. საწყისი ანალიზიდან ჩანს, რომ ეს შეიძლება იყოს როგორც პირადი, ისე საქველმოქმედო შენაძენი ევროკავშირის ან შეერთებული შტატების მხარდაჭერით, რადგანაც გაერთიანებულ სამეფოში ფასები ამ სახის აპარატურაზე გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სხვაგან.

4. ექიმი ბრაიან სტეფენსონი კოორდინირებას გაუწევს საეკლესიო საავადმყოფოსთვის თანამედროვე და გამოსადეგი მობილური ლაპაროსკოპიული და შესანახი აპარატურის შეძენას. ეს აღჭურვილობა ყველა გათვლებით სავარაუდოდ ეღირება £75000. ეს კარგ შესაძლებლობას იძლევა კონკრეტული საქველმოქმედო პროექტების განსახორციელებლად ასოციაციების, მათი პარტნიორებისა და მერიის საქველმოქმედო ფონდების მხრიდან.

5. ექიმი სტივენ ჰანტერი თანახმაა უმასპინძლოს ექიმ ანესთეზიოლოგს ზურაბ აბულაძეს და მის მეუღლეს მაია ალავიძეს გარკვეული პერიოდი. მათი შვილები (რომლებიც სწავლობენ ინგლისურს) აქ ისწავლიან სკოლაში გარკვეული ხანი, ხოლო ექიმ ზურაბ აბულაძეს მივამაგრებთ კლინიკაში ანესთეზიოლოგიაში, ხოლო მაია განაახლებს ურთიერთობას ნიუპორტის უნივერსიტეტთან.

6. დიდი სიხარულით ვუერთდებით და გვსურს ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ნიუპროტ-ქუთაისის ასოციაციის საქმიანობაში.

7. გარკვეულწილად საჭირო ყურადღება უნდა მიექცეს მედდების ტრენინგისა და კომპეტენციის პრობლემას. ამისათვის საჭიროა როგორც ღრმა კულტურულ-პოლიტიკური, ისე რესურსების სხვა საშუალებათა თანამონაწილეობა, რაზეც შესაძლოა გავლენა ვერ ვიქონიოთ.

ბრიტანელი ექიმების გასული წლის ამ ვიზიტის შედეგად ნიუპორტს მიმდინარე წელს ექიმთა ორი ჯგუფი ეწვია აპრილსა და მაისში.

მიმდინარე წლის 15 აპრილს ექიმი ნანა ძიძიგური, რომელიც ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს თერაპიული განყოფილების ხელმძღვანელია, ექიმ ჯონ დეივისის მიწვევით ბრიტანეთში, კერძოდ კი ოქსფორდში გაემგზავრა, რათა მონაწილეობა მიეღო კარდიოლოგთა ყოველწლიურ კონფერენციაში. ქუთაისი-ნიუპორტის ასოციაციის გამგეობის გადაწყვეტილებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორს, ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის აქტიურ წევრს ეკა არჩვაძეს დაევალა ქალბატონ ნანას ენობრივი ბარიერის გადალახვაში დახმარებოდა.

მკითხველისათვის საინტერესო იქნება ეკა არჩვაძის მოსაზრება ამ ვიზიტთან დაკავშირებით.

16 აპრილს ლონდონის ჰითროუს აეროპორტში ჩავფრინდით. წინ ძალიან საინტერესო ბრიტანული ვოიაჟი გველოდა. აეროპორტში გულთბილი შეხვედრა მოგვიწყვეს ქუთაისის დიდი ხნის მეგობრებმა და ასოციაციის ვეტერანმა წევრებმა: ბატონმა დერეკ ბატლერმა და ქ-ნმა სილვია და ბ-ნმა კოლინ მეისონებმა. ლონდონიდან პირდაპირ გავემგზავრეთ ოქსფორდში, რომელიც ამჯერად კონფერენციის მასპინძელი ქალაქი გახლდათ. პირველი შთაბეჭდილება მართლაცდა განსაცვიფრებელი იყო. შუასაუკუნეების ულამაზესი არქიტექტურული ძეგლებით გადაჭედილ ოქსფორდში ოდნავ ცრიდა და ,,სიძველის დედაქალაქს” ბურუსიანი ამინდი კიდევ უფრო მეტ სილამაზეს, განსაკუთრებულ ელფერს მატებდა. ექსეტერის კოლეჯი, რომელიც კონფერენციას მასპინძლობდა, იქვე, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. უეცრად აღმოვჩნდით ინგლისურ ზღაპარში: თაღებიანი სასახლე, გუმბათოვანი ფერადმინებიანი ეკლესია, ულამაზესი ბაღები, უძველესი და უმდიდრესი დარბაზები და ბიბლიოთეკები... სამი დღის განმავლობაში ჩვენ ამ ზღაპრული სამყაროს ბინადარნი ვიყავით.

17 აპრილს კონფერენცია დაიწყო. საოცრად თბილი იყო ჩვენი და კონფერენციის ორგანიზატორის ექიმ ჯონ დეივისის შეხვედრა. მიუხედავად იმისა, რომ კონფერენციას მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ბ-ნმა ჯონმა განსაკუთრებული პატივით წარგვადგინა კონფერენციის მონაწილეებთან როგორც ქართველები და მისთვის ძალიან სასურველი სტუმრები.

კონფერენცია სახელწოდებით ,,პრაქტიკული კარდიოლოგია – 2009” უაღრესად წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა. გამოცდილმა ბრიტანელმა მედიკოსებმა საინტერესო მასალები წარმოადგინეს მედიცინის თანამედროვე მიღწევებთან დაკავშირებით და დამსწრეებს პაციენტთა ის გამორჩეული შემთხვები გააცნეს, რომლებიც, მათი აზრით, უნიკალურია და განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. კონფერენციას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდიდა მონაწილეთა შორის გამართული დისკუსიები და წამყვანი სპეციალისტების შემაჯამებელი გამოსვლები. აქვე, განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ კონფერენციის ორგანიზატორთა დიდი ძალისხმევა, რომლებიც ცდილობდნენ სტუმრებისათვის ძალზედ თბილი და საინტერესო გარემო შეექმნათ.

ჩვენ დავესწარით ტაძარში გამართულ საორღანო კონცერტს, დავათვალიერეთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები, ვესტუმრეთ უძველეს ხელნაწერთა ბიბლიოთეკას. ოქსორდშივე შევხვდით და გავიცანით პროფესორი მაიქლ ვიკერსი, რომელიც არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობს დასავლეთ საქართველოში. ის ჩვენი ქვეყნის ხშირი სტუმარი და ბრიტანულ-ქართული ოჯახის თავი გახლავთ.

19 აპრილს კონფერენცია დასრულდა. დიდი სიყვარულით დავემშვიდობეთ ულმაზეს ოქსფორდს და ექიმ ჯონ დეივისთან ერთად უელსისაკენ ავიღეთ გეზი. უელსის სიმბოლოდ აღიარებული, გაზაფხულის მახარობელი ნარცისებით გადაყვითლებული შეგვხვდა მშვენიერერი ასკი, სადაც დიდი სითბოთი გვიმასპინძლა ქალბატონმა ქეთიმ, ექიმ ჯონის მეუღლემ. იმავე დღეს დავათვალიერეთ ასკი, რომელიც უელსის ერთ-ერთი უძველესი დასახლებული პუნქტია, კარგად დაცული რომაული პერიოდის ციხე-სიმაგრით.

დეივისების ოჯახში სავახშმოდ დავრჩით. თურმე, წინ სიურპრიზიც გველოდა. ქ-ნი როზმარ ბატლერი თავის მეუღლესთან, ბ-ნ დერეკთან ერთად ასკში სპეციალურად ჩამოვიდა ჩვენთან შესახვედრად. დეივისების ოჯახური ვახშამი ძალზედ თბილ და მეგობრულ გარემოცვაში შედგა. მოგვიანებით კი, ქ-ნ როზმართან და ბ-ნ დერეკთან ერთად გეზი ნიუპორტისკენ ავიღეთ. მათვე დაგვაბინავეს სასტუმროში, რომელიც ჩვენთვის წინდაწინ შეარჩიეს ექიმებმა ჯონ დეივისმა, სტივენ ჰანტერმა და ბრაიენ სტეფენსონმა.

საინტერესო და ნაყოფიერი იყო ქ-ნი ნანას ვიზიტი გუენტის სამეფო ჰოსპიტალსა და გულმკერდის კლინიკაში. ექიმმა ჯონ დეივისმა მას ყველა პირობა შეუქმნა, რომ უკეთ გასცნობოდა სამუშაო პროცესს და ბრიტანელი ექიმების გამოცდილება გაეზიარებინა. ქ-ნ ნანას ძალიან გულთბილი მასპინძლობა გაუწია ექოკარდიოგრამის გამოცდილმა სპეციალისტმა  შერონ უილიამსმა. სამუშაო დღის დასასრულს, მან და მისმა მეუღლემ კარდიფის დასათვალიერებლად წაგვიყვანეს. ჩვენზე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება მოახდინა კარდიფის სახელმწიფო მუზეუმმა, ათასწლეულის თეატრმა, უძველესმა ხაზინამ, ქალაქის ციხე-სიმაგრემ, ოკეანის სანაპირომ...

ჩვენმა ნიუპორტელმა მეგობრებმა, კერძოდ კი, უელსის უნივერსიტეტის, ნიუპორტის დოქტორებმა შელი ეგლიმ, ქეროლაინ მაკლარენმა და ლინ ფაულსტონმა უნივერსიტეტში მიგვიწვიეს, რამაც საშუალება მოგვცა საკუთარი თვალით გვენახა, როგორ გარემოში მუშაობენ ჩვენი ბრიტანელი მეგობრები. მასპინძლებმა დაგვათვალიერებინეს ძირითადი სასწავლო კორპუსი, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი. ჩვენმა მეგობრებმა ოკეანის სანაპიროც გვაჩვენეს, დაგვათვალიერებინეს ტიპიური ვალიური სოფელი ლუდხანითა და საჯინიბოთი, რამაც საშუალება მოგვცა უფრო ახლოს გავცნობოდით ვალიელი ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებას და განსაკუთრებით შეგვეგრძნო მათი გამორჩეული სიყვარული ბუნებისადმი.

ნიუპორტში ყოფნისას ნიუპორტ-ქუთაისის ასოციაციის არაერთ წევრს შევხვდით. გულთბილად გვიმასპინძლეს თავიანთ ოჯახებში ქეთრინ ფილფოტმა და ქეროლაინ მაკლეკენმა, სონია ფიშერმა და სოროპტიმისტთა კავშირის წერვრებმა; შევხვდით ბერნანდ ტაისონს და მის მეუღლეს.

საქართველოსკენ გამომგზავრების დროც დადგა. გულთბილად გამოგვაცილეს და მშვიდობიანი მგზავრობა გვისურვეს ქ-ნმა როზმარიმ და ბ-ნმა დერეკმა, ქ-ნმა ვერა ბრაუნმა და ბ-ნმა კოლინ მეისონმა. ჩვენც უსაზღვრო მადლიერებისა და სიყვარულის გრძნობით დავემშვიდობეთ ჩვენს მასპინძლებს.

24 აპრილს, შუადღისას ჰითროუს ექსპრესში ჩავსხედით და აეროპორტისაკენ გავემგზავრეთ. ლონდონისაკენ მიმავალ გზაზე თბილად ვიგონებდით ოქსფორდსა და ნიუპორტში გატარებულ ულამაზეს დღეებს, ღრმად დარწმუნებულნი ჩვენი მეგობრობის სიძლიერეში; თანაც, ძალიან ამაყები იმით, რომ გულწრფელ სიყვარულსა და პატივისცემას დრო, სივრცე და საზღვრები მართლაც ვერაფერს დააკლებს.

მაისში ნიუპორტს ხუთი ექიმი სტუმრობდა: კარდიოლოგი ზაზა ლომინაძე, ოკულისტი მამუკა ჯიქია, ქირურგი მირიან ჭეიშვილი (L&J კლინიკა), გინეკოლოგი მამუკა მიქაძე და ანესთეზიოლოგი ზურაბ აბულაძე (Beau Monde).

ამ ვიზიტის კულმინაცია იყო ნიუპორტ-ქუთაისის მედიკოსთა ასოციაციის ფორმირება, რომელიც სხვა მნიშვნელოვან მომენტებთან ერთად ნიუპორტელ და ქუთაისელ ექიმებს შორის ელექტრონულ დიალოგსაც ითვალისწინებს. მაისის ვიზიტი დეტალურადაა გაშუქებული ნიუპორტ-ქუთაისი ასოციაციის უებგვერდზე (იხ. www.nkta.org).

ნიუპრტში ვიზიტით მოხიბლულმა სტუმრებმა არანაკლებად მოხიბლული მასპინძლებისადმი დიდი მადლიერება ასე გამოხატეს:ძვირფასო მეგობრებო,

ქუთაისსა და ნიუპორტს შორის მეგობრობის 20 წელმა ჩვენი საზოგადოების ყველა სფერო მოიცვა. ამჯერად ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის თაოსნობით ნიუპორტში ხუთი ექიმი გავემგზავრეთ.

ჩვენი ვიზიტის მიზანი იყო ნიუპორტის გუენტის ჯანმრთელობის ცენტრში გამართულ სიმპოზიუმზე დასწრება, რომლის ორგანიზატორი ექიმი ჯონ დეივისი იყო. სიმპოზიუმზე გავეცანით გუენტის სამეფო საავადმყოფოში (ნიუპორტი) დანერგილ მეთოდებს და გავიზიარეთ ბრიტანელი ექიმების გამოცდილება. აქვე მოგვეცა საშუალება დაგვეთვალიერებინა და ჩვენ-ჩვენი ინტერესის სფეროს მიხედვით გავცნობოდით სამკურნალო დეპარტამენტებს, რისთვისაც კვლავ დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ამ ვიზიტის ორგანიზატორს ექიმ ჯონ დეივისს.

ვფიქრობთ, ჩვენი ქალაქის ექიმებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ის ფაქტი, რომ გუენტის ჯანმრთელობის ცენტრის დირექტორის ექიმ სტივენ ჰანტერის ინიციატივით დაიწყო მოლაპარაკება გაცვლითი პროგრამის ძალაში შესვლის თაობაზე, რაც გუენტის ჯანმრთელობის სამეფო ცენტრში სპეციალობის მიხედვით ქუთაისელი ექიმების მივლინებებს ითვალისწინებს. აგრეთვე, ორგანიზირებული იქნება სამედიცინო მენეჯმენტის კურსები ნიუპორტში, რაც დაინტერესებულ პირებს საშუალებას მისცემს, გაეცნონ უელსში დამკვიდრებულ მართვის სისტემას სამედიცინო სფეროში და გამოიყენონ მიღებული ცოდნა ქუთაისში ამ სფეროს შემდგომი წარმატებული განვითარებისათვის.

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თქვენთან სტუმრობა მხოლოდ საქმიან სფეროს არ ითვალისწინებდა. ქუთაისს ძალიან ბევრი მეგობარი ჰყავს ნიუპორტში და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ თქვენი სტუმართმოყვარეობა არ ჩამორჩება ქართულს, პირიქით სჭარბობს კიდეც მას. ჩვენთვის დიდი პატივი იყო მიღება ქალაქის მერთან და მის მიერ ჩვენს საპატივცემულოდ გამართულ კონცერტზე დასწრება.

აქვე განსაკუთრებით გვინდა ავღნიშნოთ და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მადლობა უელსის პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ქ-ნ როზმარ ბატლერს, რომელმაც სპეციალურად ჩვენთვის კვირა დღეს გააღებინა უელსის პარლამენტი, დაგვეთვალიერებინა იგი და გაგვაცნო მისი მუშაობის სტილი.

და ბოლოს, გვინდა ხმამაღლა ვუთხრათ მადლობა ნიუპორტ-ქუთაისის ასოციაციის ყველა წევრს, რომელთაც სითბო და სიყვარული არ დაიშურეს იმისათვის, რომ ჩვენი იქ ყოფნა დაუვიწყარი ყოფილიყო თითოეული ჩვენგანისთვის.

კეთილი სურვილებით
ზაზა ლომინაძე
მამუკა მიქაძე
მამუკა ჯიქია
ზურაბ აბულაძე
მირიან ჭეიშვილიქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია ულოცავს ქუთაისელ და ნიუპორტელ ექიმებს ნიუპორტ-ქუთაისის მედიკოსთა ასოციაციის დაფუძნებას და უსურვებს დიდ წარმატებას მათ მომავალ საქმიანობაში.

ქუთაისი-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაცია

Kutaisi Doctors in Newport

 April-May, 2009

Last year in June a group of doctors from Newport John Davies, Stephen Hunter and Brian Stephenson after visiting Kutaisi presented a very interesting report on several clinics in Kutaisi. This is what they write:The Church Hospital
has two major buildings, one of which is clearly very old, the other constructed during soviet times. Ironically, the newer building is completely wrecked and unusable. The older building has problems which are so fundamental it can never be made fit for purpose as a contemporary hospital, those problems including sanitation, electricity, heating and so on. Most of what we saw was ambulatory care, diagnostics, and the staff. The doctors are well-trained, highly competent, committed and skilled. They have basic equipment, and some modern equipment also, but they lack the capacity to perform modern ultrasound and laparoscopic surgery, which they identified as their major need.

The L&J Clinic
headed by the cardiologist Zaza Lominadze and oculist Mamuka Jikia provides a wide range of ambulatory, outpatient and in-patient services, majoring on Cardiology, general surgery, ophthalmology and optometry. It is a modern, clean and busy facility, partnered with clinicians and insurance providers. We, the British doctors, were able to observe surgery and cardiac investigation. We spoke with a number of clinicians, many of whom speak extremely good English.

The “Beau Monde” Clinic
, run by Mamuka Mikadze is a result of a visit he made to Newport more than 10 years ago, facilitated by Dr Robert Golding, and modelled on St Joseph’s. It was the first private clinic/hospital in Georgia. It specialises in obstetrics, gynaecology, dentistry and ophthalmology. The facilities are excellent. There are well-developed plans to expand, including developing tomography to a standard that would still be accepted in many UK hospitals.

The report also contained the British doctor’s opinion on Georgian and Kutaisi Healthcare and the Immediate Way Forward.

Georgian Healthcare.
We have spoken with the representatives of the Office of Public Management, who were engaged by the government after the Rose Revolution to advise on healthcare in Georgia. The important context is really the general economic one. It is relatively recently that a culture of high- and low-level corruption has begun to become extinct, and therefore governmental income can become both predictable and have utility. International bodies such as the World Bank have been fundamental in this respect. Tangible evidence is the reliability now of the power supply, as contracts are adhered to and people actually pay their bills.The strategic direction is one of a separation between the state as a purchaser of care, and private enterprises as providers. The state funding will be from a combination of payroll taxes on employees, and a supplement on employees in a 3:1 ratio. Although employees and employees will pay, the benefits will be available to all. This is highly redolent of the 1911 national insurance model in the UK, albeit that was largely for pensions, sickness and other benefits rather than healthcare.

This model works perfectly well in many parts of the developed world, including several western EU countries. It can become top-heavy without investment in public health and family medicine, but the government has already begun investing in training practitioners in those areas, who should begin to come on-stream soon. The solitary medical school in Tbilisi has just begun to achieve standards of education that would have been present when most of the current doctors were trained by the soviets, where medical education was very good. Nursing education is more dispersed, and we received many accounts of exactly how it was inadequate and not fit for purpose.

These are issues for government, and unnameable to our influence. The OPM website contains much information that is informative. What they have found frustrating is frequent ministerial changes, and subsequent changes in the civil service. Nonetheless, International bodies appear to be optimistic that the Georgian Economic situation is set fair, and this can only be good for healthcare. Current GDP spend on health is around 20% per capita of what it would be in the UK, at least 50% of that personal expenditure rather than system spend.Healthcare in Kutaisi.
What we saw is of a technical standard that is comparable with that in the UK. In respect of facilities, L&J and Beau Monde would be the envy of many UK facilities, although they could learn from better techniques to manage waiting, and queues. The medical staffs are well-trained, largely in the Soviet system which was technically excellent. There is a missing generation of younger doctors that might pose a future problem. Clinicians work extremely hard, and with care and compassion.

There are clearly issues with family medicine (General Practice) and nursing standards were reported to us as being variable, at best. Access to knowledge bases can be problematic, and all would welcome liaison with colleagues in the West, particularly Gwent. We spoke with several colleagues who would welcome a period of clinical attachment with Gwent Consultants. None expressed a wish to emigrate.

We did not see any of the hospitals to which referral is made for high-end procedures (cardiothoracic, level 4 trauma, MRI), but were assured these were responsive and adequate.

We asked briefly about Mental Health Care. There is some basic office practice, but the seriously mentally ill are either in a state institution 25 miles away, on the streets, or dead. No-one sees this as a priority.The church hospital cannot be sustained. We asked why anyone would choose to go there, and the solitary reason is to achieve a particular expert opinion. If in-patient care is needed, they then go elsewhere in the main. Obviously we did not see business models, but in a privatised provider sector, charity will not maintain that system, and the capital required to regenerate cannot be funded. Sooner or later, what will happen is that the better staff will leave, particularly as they gain access to mobile technology, and either set up practices themselves, or, more likely, join enterprises such as L&J. Therefore, assistance to the church hospital (which is urgently needed) should be in the form of supporting human technology, or in mobile and portable technology.The Immediate Way Forward.
We asked repeatedly what we could best do to help. The overwhelming response was to establish professional relationships, to exchange ideas and share knowledge. Some want to come to Newport to “see for themselves”. There is a need for some basic technology, particularly for the church hospital. Mostly, this is about people, not policies, politics, or planning.

1. We will develop a cross-speciality register of clinicians willing to share electronic dialogue with Kutaisi clinicians. We can give this to the NKTA, Mamuka and Zaza, and see how it develops.

2. We can establish regularised clinical attachments for perhaps four Georgian clinicians for a month twice a year. We can provide accommodation, clinical supervision and education and texts. We would waive our usual administrative fees for clinical attachments. Given the price differentials, some assistance would need to be sought with living expenses, and possibly the association could look both at that, and at providing pastoral care in what would be a very alien environment.

3. Dr Davies can provide pro-bono education for perhaps two Georgian Cardiologists/Pulmonologists once or twice a year. On return, they would need to be equipped with portable contemporary sonography machines. Initial analysis suggests that might be best arranged as personal or charitable purchase, perhaps from within the EU or US, as UK NHS prices for this kit are substantially higher than from other sources.

4. Mr Stephenson is willing to co-ordinate the purchase of contemporary and future proof portable laparoscopic and storage kit for the church hospital. This equipment, even sourced imaginatively, is likely to cost in excess of £75,000, and might afford and opportunity for a specific project for the associations, its affiliates, the mayoral charities, and possibly WaG.

5.
      Dr Hunter has agreed to host Dr Zurab Abuladze and his wife Maia Alavidze for a period living with his family. The children (who are learning English) could attend school for short period, Dr Abuladze could have a clinical attachment in Anaesthetics/ICU, and Maia could renew her acquaintance with Newport, particularly the University.

6.
      We would all be willing to join, and contribute to the workings of the NKTA.

7.
      Some consideration needs to be given as to how best to approach the issue of nurse training and competence. This has deep-seated cultural, political and resource implications, and may not be amenable to our influence.
As a result of the above-mentioned visit two medical groups from Kutaisi were invited to Newport in April and May, 2009.

On the 15th of April Nana Dzidziguri, M.D. the Head of the Theurapics Department of Kutaisi Church Hospital left for Britain on Invitation of Mr. John Davies to take part in an annual cardiologists’ conference. It was the decision of the Kutaisi-Newport Association, to choose Assistant Professor of the English Language Department, ATSU, and an active member of KNIA Eka Archvadze as an interpreter to help Nana.

This is what Eka writes about the April visit to Newport.

On the 16th of April we were at Heathrow full of expectations of interesting meetings. At the airport we were warmly met by our friends and the members of the Association - Mr. Derek Butler and Mrs. Sylvia and Mr. Colin Mason. They drove us to Oxford where the conference was going to be held. The first impression was really amazing. It was drizzling in Oxford, and this wet weather imparted an unusual colouring to architectural monuments of the middle ages. The host of the conference was Exeter College situated in the city centre. What we saw exceeded all our expectations. We found ourselves in an English fair-tale: a palace with arches, a domed church with stained glass windows, beautiful gardens, ancient and luxurious halls and libraries. We lived in this fairy-tale world for three days.

The conference began on 17 April. The meeting with an organizer of the conference Dr. John Davies was exceptionally friendly. In spite of the fact that there were representatives from many countries, we were honoured to be introduced to the members of the conference as very special guests from Georgia.

The conference “Practical Cardiology 2009” was a great success. Experienced British doctors presented valuable material on up-to-date achievements in medicine. They described unusual cases of their patients which they considered as unique and in their opinion required particular attention. Discussions among specialists and the final speeches of leading specialists made the conference still more interesting. It should be also noted that the organizers of the conference did their best to create a very friendly and interesting atmosphere.

We attended the organ concert given in the cathedral, went sightseeing, and visited the library of ancient manuscripts. In Oxford we also got acquainted with Professor Michael Vickers who supervises archeological excavations in Western Georgia. He is a frequent visitor of our country and head of a British-Georgian family.

The conference was over on 19 April. We said good-bye to wonderful Oxford and set for Wales together with Dr. Davies.  The symbol of Wales, the lovely town of Usk, where the Davies  hospitable family lives greeted us with yellow daffodils.

Dr. John’s wife, Mrs. Kate greeted us very warmly. On that day we went sightseeing and saw Usk – one of the ancient inhabited places in Wales, where the well-preserved castle of Roman period – Usk is located. It’s an exciting place for the visitors.

We had supper at the Davies’. They had a surprise for us – Mrs. Rosemary and Mr. Derek Butler arrived there to meet us. After a very warm and friendly Welsh supper, we set off for Newport, where we stayed in a hotel which had been booked for us beforehand by John Davies, Stephen Hunter and Brian Stephenson.

Nana’s visit to Gwent Royal Hospital and heart Clinic was very interesting and fruitful. Dr. John Davies had done his best to prepare very good working conditions for her so that she could share experience with British doctors. The experienced specialist of cardiology  Sharon Williams greeted Nana very warmly. At the end of the working day she and her husband took us to Cardiff. We were impressed by Cardiff State Museum, Millennium Theatre, the ancient treasury, the city Castle and the ocean beach.

Our friends from Newport, namely, the academics from the University of Wales,  Newport Shirley Egley, Caroline McLachlan and Lynn Foulston invited us to the university. So, We had a chance to get acquainted with the working conditions of our colleagues.

Our hosts showed us round one of the main educational buildings, a conference hall and a gym, the campus and the hostel. Our friends from the university took us to the coast and showed a typical Welsh village. We visited one of the old village pubs and a stable which helped us to get to know everyday life of the Welsh people closer and feel their particular love of nature better.

In Newport we had a wonderful chance to meet some other members of the Association. Catherine Philpott, Caroline Maclachlan, Sonia Fisher and some members of Soroptimists gave us a warm welcome in their families. We also met Bernard Tyson and his wife, Jan.

Time came to leave for Georgia. Rosemary and Derek Butler, Vera Brown and Colin Mason saw us off with great warmth and love and wished us a happy flight. Being very grateful we fondly said a very warm good-bye to our hosts and set off to Heathrow Airport.

On the way to London we gladly remembered the beautiful days spent in Oxford and Newport being sure in the strength of our friendship and very proud of the fact that time, distance and borders don’t influence our sincere love and understanding.

In May five doctors from Kutaisi Cardiologist Zaza Lominadze, Oculist Mamuka Jikia Surgeon Mirian Cheishvili (L&J), Gynecologist Mamuka Mikadze, Anesthesiologist Zurab Abuladze (Beau Monde) visited Newport.The culmination of the visit was the formation of the Newport Kutaisi Medical Association which is hoped to develop a cross-specialty of clinicians willing to share electronic dialogue with Kutaisi clinicians as well as establishing regularized clinical attachments. (The coverage of the May visit in detail can be found at www.nkta.org).

Delighted with the hospitality of the Newport friends the Kutaisi doctors expressed their gratitude to their not less delighted hosts in the following way:Dear Friends,

A 20-year friendship between two cities Kutaisi and Newport involves almost every walk of our life including healthcare. We - five Kutaisi doctors were invited to Newport by the British doctors John Davies, Stephen Hunter, Brian Stephenson and Newport Kutaisi Twinning Association.

The aim of the visit was to attend a medical symposium at the Post Graduate Medical Centre in Newport. The symposium gave us the opportunity to learn about the methods and post-graduate activities successfully implemented at the Royal Gwent Hospital Newport and share the experience between the doctors of Wales and Georgia.

Thanks to the organizer of the symposium, Dr. John Davies all particular interesting aspects of each individual specialty were taken into consideration and we were able to closely experience each department of the hospital.

We think that it will be very interesting for Kutaisi doctors to know that on the initiative of Dr Stephen Hunter, at the time Director of the Gwent Health Trust, exchange programme for the doctors is going to begin. It means that under the auspices of the NKTA Kutaisi doctors will be able to go on study tours of Newport hospitals, together with an opportunity to meet and hold discussions of mutual interest and concern with doctors with similar areas of medical expertise and study management procedures in Wales in detail for the future prosperities of the sphere here in Georgia.

During the Symposium our hosts, Dr John Davies, Dr Stephen Hunter and Dr Brian Stephenson announced the formation of the Newport Kutaisi Medical Association. It is hoped to develop a cross-specialty register of clinicians willing to share electronic dialogue with Kutaisi clinicians. It is also hoped to establish regularised clinical attachments and discussion about the practicalities of setting this in place.

Here we can’t stop mentioning that the visit to Newport could not have been just business-like. There are a lot of people in Newport who love Kutaisi and are great friends of ours. So we can honestly say that your hospitality exceeded ours. We were warmly welcomed by the Mayor of Newport, Cllr Glyn Jarvis, and Joint President of the Newport Kutaisi Association and later that evening, we were entertained at a pre-concert reception before being welcomed at the Cathedral by the Dean of Monmouth where we enjoyed a concert of music.

Our special thanks to Rosemary Butler who gave us chance to visit the National Assembly for Wales on Sunday afternoon.

And finally, we would like to say THANK YOU to all the members of the Newport Kutaisi Twinning Association who did their best to make the visit remarkable and unforgettable for each of us with their warmth and hospitality.

Yours sincerely

Zaza Lominadze
Mamuka Mikadze
Mamuka Jikia
Zurab Abuladze
Mirian Cheishvili


The KNIA congratulates Newport and Kutaisi doctors on setting up Newport-Kutaisi Medical Association and wishes them a great success in their future collaboration.


Kutaisi-Newport International Association