დანართი 1
 

საბჭოს სპეციალური სხდომა – 2 ოქტომბერი, 1989

10 : 30

ქუთაისი: დამეგობრების ცერემონია
1. ნიუპორტის მერი როზმარი ბატლერი შემოდის ქუთაისის მერთან, მადონა მეგრელიშვილთან (თარჯიმანი) და აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად. ქუთაისის მერი კათედრასთან მარჯვნივ იკავებს ადგილს. დანარჩენი სამი სტუმარი კი – კათედრის წინ. ჯიმ დაიერს შემოჰყავს ისინი ნიუპორტის მერის გუნდის შემოსვლის შემდეგ.

ლოცვები – საბჭოს წევრი სირილ სამერსი

2. ნიუპორტის მერი – ეს შეხვედრა ქუთაისის მერის ბ-ნ შაშიაშვილისა და მისი დელეგაციის სტუმრობის კულმინაციაა. აღტაცებული ვართ მათი სტუმრობით და, რომ მათ ნიუპორტი, მისი კულტურა და მრეწველობა გავაცანით. დღეს კი ჩვენი შეხვედრა მიზნად ისახავს ქუთაისსა და ნიუპორტს შორის დამეგობრების ხელშეკრულებაზე ოფოციალურ ხელის მოწერას. მივესალმები ქუთაისის მერს თეიმურაზ შაშიაშვილს და მის დელეგაციას ჩვენი საბჭოს რეზიდენციაში.

ახლა მოვუხმობ საბჭოს თავმჯდომარეს, საბჭოს წევრს ჰარი ჯონსს.

3. საბჭოს წევრი ჰარი ჯონსი – წილად მხვდა ბედნიერება ოფიციალურად განვაცხადო, რომ საბჭო
  (1) აკეთებს ოფიციალურ ჩანაწერს ბ-ნ შაშიაშვილისა და ქუთაისიდან მისი დელეგაციისადმი მიძღვნილ მისალმებაზე,
  (2) გადაწყვეტილებას იღებს ხელი მოაწეროს დამეგობრების ხელშეკრულებას ქალაქ ქუთაისთან,
  (3) იმედოვნებს, რომ ეს ხელშეკრულება
  (3) (ა) იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ორმხრივი ურთიერთგაგების, მეგობრობისა და თანამშრომლობისაკენ ქუთაისელ და ნიუპორტელ ხალხებს შორის; და
        (ბ) მისცემს სხვებს მაგალითს როგორი ორმხრივი სარგებლობის მოტანა შეუძლია საბჭოთა კავშირისა და დიდი ბრიტანეთის ხალხთა ურთიერთობას.

(თავმჯდომარე აგრძელებს სიტყვით გამოსვლას, იხ. დანართი 2)
4. ნიუპორტის მერი – ხმას აძლევთ ამ წინადადებას?
5. საბჭოს წევრი ტრევორ ვორენი – (მხარდაჭერას ადასტურებს მოხსენებით, იხ. დანართი 3)
6. სხვა სიტყვით გამომსვლელები
7. ნიუპორტის მერი – თქვენს წინაშეა თავმჯდომარის წინადადება, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ, ვინც არის მომხრე.

არის ვინმე წინააღმდეგი?
წინადადება ერთხმადაა მიღებული.
8. ნიუპორტის მერი – ქუთაისის მერმა შაშიაშვილმა, ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა და ნიუპორტის საბჭომ ახლახან ოფიციალურად გადაწყვიტა ძალაში შევიდეს ხელშეკრულება ქალაქ ქუთაისთან დამეგობრების შესახებ. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ყველასათვის ძალიან სასიამოვნოა. ეს ხელმოწერა დასაბამს მისცემს უფრო დიდ თანამშრომლობას ქუთაისსა და ნიუპორტს შორის. ვიმედოვნებთ, რომ ერთად დიდი ხნის მანძილზე ვიმუშავებთ ნიუპორტის, ქუთაისისა და ჩვენი ხალხების უკეთესი მომავლისა და კეთილდღეობისათვის.

 (ნიუპორტის მერი აგრძელებს სიტყვას)

სანამ ხელს მოვაწერთ შეთანხმებას, ქუთაისის მერს შაშიაშვილს სურს სიტყვით მიმართოს საბჭოს.
9.  ქუთაისის მერი შაშიაშვილი - სიტყვით გამოსვლა (იხ.დანართი 4)
10.  ნიუპორტის მერი – არის შეკითხვები საბჭოს წევრთა მხრიდან? (კითხვა – პასუხის სესია)
11. ნიუპორტის მერი - ჩვენ ახლა ხელს მოვაწერთ მეგობრობის ხელშეკრულებას. ორივე მერი კვლავ რჩება კათედრასთან. ორივე მერი ხელს აწერს ხელშეკრულების ორ ეგზემპლარს (თითოეულს ქართულად, ინგლისურად და რუსულად). პირველად, ხელს აწერს ქუთაისის მერი. ორივე იყენებს ერთსა და იმავე კალმისტარს.ნიუპორტისა და ქუთაისის დამეგობრების ხელშეკრულების ოთხივე ასლის ხელმოწერის შემდეგ ნიუპორტის მერი ამბობს: ბატონო შაშიაშვილო, ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის აღსანიშნავად, როგორც მცირე პირადი სახსოვარი, მსურს გადმოგცეთ კალმისტარი, რომლითაც ხელი მოვაწერეთ ამ ხელშეკრულებას.
12. ქუთაისის მერი შაშიაშვილი – (პასუხი)

თაიგულები
13. ნიუპორტის მერი – ამ შემთხვევის აღსანიშნავად ნიუპორტს სურს საჩუქარი გადასცეს ქალაქ ქუთაისს.

14. ქუთაისის მერი შაშიაშვილი – (ქუთაისის დელეგაციაც გადასცემს საჩუქარს ნიუპორტს)
15. საჩუქრების გადაცემის დასკვნით ნაწილში –
ნიუპორტის მერი – ამით დასრულდა ამ შეხვედრის ოფიციალური მხარე. ახლა ვიწვევ ქუთაისის მერს შაშიაშვილს, ჩვენს ქართველ მეგობრებს, საბჭოს წევრებთან და ყველა აქ მყოფ ადამიანთან ერთად ამ დღის აღსანიშნავ საღამოზე.
16. ორივე მერი, ქუთაისის დელეგაცია და მთავარი აღმასრულებელი ტოვებენ ნიუპორტის ქალაქის საბჭოს რეზიდენციას.

Appendix No.1

 SPECIAL COUNCIL MEETING   -    2  OCTOBER  1989
10. 30  A.M.
KUTAISI  :  TWINNING  CEREMONY

1. The Mayor  Councillor  Rosemary  Butler  enters  with the Mayor of Kutaisi,  Madonna  Megrelishvili (Interpreter) and Chief Executive. The Mayor of Kutaisi will sit on the dais to the right of the Mayor of Kutaisi. The remaining three visitors will sit in front of the dais . Jim Dyer will bring them in after the Mayor’s Group.

Prayers   -   Councillor Syril Summers

2. The Mayor -  “ This meeting is the culmination of  the  visit  of  Mr   Shashiashvili, the  Mayor  of  Kutaisi, and his delegation. We have been delighted to receive them and to show them something of Newport , its industry and culture . We meet today to sign a formal  Twinning Agreement between the City of Kutaisi and Newport. I welcome Mayor Teimuraz Shashiashvili and his delegation to our Council Chamber for that purpose. I now call on the Leader of the Council , Councillor  Harry  Jones“.
3. Councillor Harry Jones - “It is my pleasure to move the formal motion that the Council
  (1) formally records its welcome to Mr T. Shashiashvili  and his delegation   from the City  of Kutiasi,
  (2) resolves to enter into a Twinning Agreement with the City of Kutaisi,
  (3) records its hope that this Agreement will -
        (a) be an important step in developing  mutual understanding , friendship and co-operation between the people of  Kutaisi  and  Newport ;  and
        (b) give an example to the others on the  mutual benefits of linking the people  of the U.S.S.R. and the people of Great Britain.
  (The Leader to continue with  proposed   speech, see appendix No2)
4. The Mayor - “Is that motion seconded?”
5. Councillor Trevor Warren - (Speech seconding motion, see appendix No3)

6. Other Speakers
7. The Mayor - “The Leader’s motions is now before you. Would those in favour please show”.

             “Are there any against?”

             “ The motion is carried unanimously” .

8. The Mayor- Mayor Shashiashvili, our Georgian friends, the Council has just formally decided to enter into the Twinning Agreement with the City of Kutaisi .This is a decision  which gives us all the very greatest pleasure. Its signing will mark the beginning of even greater co-operation between your City and Newport. We hope that we will work together for many years to further the well being and prosperity of Kutaisi and Newport and our people.

(Mayor to add her own Speech)

      Before we sign the Agreement, Mayor Shashiashvili  would like to speak to the  Council”.

9.  Mayor Shashiashvili - (Speech, see appendix No 4)
10. The Mayorr - "Are there any questions Councillors would like to ask".

             (Question and Answer session)

11. The Mayor - “We will now sign the Twinning Agreement”. Both Mayors will remain sitting at the dais. Two sets of the Agreement (each in English, Georgian and Russian) will be signed by both Mayors. The Mayors of Kutaisi will sign both setsfirst. They will both use the same pen.

When all four copies have been signed by both Mayors, the Mayor will say - "Mayor Shashiashvili, as a small personal reminder to  you of this important  occasion, I  would like   to present you with the pen with which we both just signed the Agreement".
12. Mayor Shashiashvili - (Response)

          Bouquets

13. The Mayor - "In recognition of this occasion, there is a gift Newport wishes to give  the City of Kutaisi."
14. Mayor Shashiashvili - ( It is understood that the Kutaisi delegation will have a similar presentation to make to Newport).
15. At the conclusion of the exchange of gifts  -           The Mayor   -   “ That concludes the formal businesses of this meeting. However, I invite Mayor Shashiashvili and our Georgian friends, together with Members  of   the   Council and other people here today to join us outside the Council Chamber .”
16. Both Mayors, the Kutaisi delegation and Chief Executive will then leave the Chamber.

დანართი 2

საბჭოს სპეციალური სხდომა – 2 ოქტომბერი, 1989

ქუთაისი: დამეგობრების ცერემონია

საბჭოს წევრ ჰარი ჯონსის სიტყვით გამოსვლა –
წილად მხვდა ბედნიერება ოფიციალურად განვაცხადო, რომ უკვე ხუთი წელია, რაც საბჭომ დაიწყო მუშაობა ქუთაისსა და ნიუპორტს შორის შესაძლო კავშირის დასამყარებლად. მრავალი დისკუსიის, შეხვედრისა თუ განსჯის შემდეგ, მოხარული ვართ, აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს რესპუბლიკის ქალაქი ქუთაისი ნიუპორტის პარტნიორი უნდა გახდეს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს პარტნიორობა ქუთაისთან იქნება ხანგრძლივი, ნაყოფიერი და თაობიდან თაობას გადაეცემა.

1989 წელს აგვისტოში ქუთაისს ნიუპორტიდან დელეგაცია ეწვია. ამ სტუმრობის შემდეგ კეთილგანწყობით აღინიშნა ქვეყნისა და რეგიონის უამრავი თვისება და ის სითბო და კეთილგანწყობა, რომელიც ქართველებმა გამოიჩინეს ნიუპორტელთა მიმართ. სანაცვლოდ, ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ქუთაისიდან ნიუპორტში გვეწვია დელეგაცია.

ჩვენ ურთიერთობა უნდა ავაგოთ იმ თბილ და შესანიშნავ საწყისზე, რაც სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნებისათვის. ჩვენ ბევრი რამ გვაქვს საერთო, კულტურასა თუ მრეწველობის სფეროში. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ფაქტორები ხანგრძლივ მეგობრობასა და საქმიანობაში გადაიზრდება ჩვენი ქალაქების სასარგებლოდ. მიუხედავად ჩვენს შორის არსებული მანძილისა და ენობრივი ბარიერისა, თუ ამ დაბრკოლებებს გადავლახავთ, კულტურულ და სპორტულ სფეროებში არსებული მეგობრობა და ურთიერთგაგება მომავალში ჩვენს შესაბამის რეგიონებში გადაიზრდება ნაყოფიერ სოციალურ, სავაჭრო და ეკონომიკურ ურთიერთობათა გაღრმავებაში.

ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ. ჩვენი კულტურები განსხვავებულია, სოციალურადაც სხვადასხვაგვარად ვვითარდებოდით, მაგრამ ყველა ეს განსხვავებულობა შეიძლება დაძლეულ იქნეს სურვილით გავაღრმავოთ ურთიერთობა, გავძლიერდეთ ერთად და გავცვალოთ ცოდნა.

სიტყვის ბოლოს კი მინდა განვაცხადო, რომ ქალაქ ქუთაისმა კარგად შეარჩია ელჩები. ისინი არიან თბილი, გულწრფელი ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. მათ ჩვენი გულები დიდი ხნით დაიპყრეს. ჩვენ ნიუპორტში მოუთმენლად ველით ქუთაისელ მეგობრებთან შეხვედრასა და ერთობლივ მუშაობას მრავალი წლის მანძილზე.

Appendix No.2

SPECIAL COUNCIL MEETING  -  2  OCTOBER 1989

KUTAISI   :    TWINNING CEREMONY 

Speech of Councillor Harry Jones  - It is my pleasure to move the formal motion that it is now five years since the council started to explore the possibilities of links with a City in the U.S.S.R.   After many discussions , meetings and deliberations ,  we are delighted that the City of  Kutaisi in the beautifull Republic of Georgia is to be Newport’s partner.  Like partners in a marriage, we all hope that our partnership with Kutaisi will be longlasting and fruitful,  with many offspring.

A delegation from Newport visited Kutaisi in August 1989 and reported  back favourably on the many attributes of the City and the Region, and on the warmth and the friendship which was shown to the Newport delegation.  In  turn, we are delighted  to have this visit by the City of Kutaisi to Newport.

We must build upon this warm and exciting start to our relationship . This can only be beneficial for our areas . We have many things in common, both culturally and industrially, and these factors,  we hope, will develop into long standing friendship and trade for the benefit of our Cities. Although distance and language present challenges,  there can be no doubt that if the challenge is accepted, immediate benefits from  greater understanding and friendship in the cultural and sporting fields will grow into fruitful social, commecial  and economic benefits for our respective regions in the future.

We have much to learn.  our cultures are different;  our social development has been differenet. 

But, all these differences can be overcome by the desire to cement a lasting relationship, to progress together,  and to exchange our knowledge.

I would like to conclude by saying that the City of Kutaisi chose their ambassadors well.  They have been warm, sincere and have carried out their duties with great dignity.  They will saty in our hearts for a long time to come.

We, in Newport, look forward to meeting and working with our Kutaisi friendfs for many years to come.

Madam Mayor,  I so move.

 

დანართი №3

საბჭოს სპეციალური სხდომა - 2ოქტომბერი 1989

ქუთაისი: დამეგობრების ცერემონია


საბჭოს წევრის, ტრევორ ვორენის მოხსენება.

დიახ, ქალბატონო მერო, მე ხმას ვაძლევ ამ წინადადებას.
როცა ნიუპორტის დელეგაცია ქუთაისში იმყოფებოდა, ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა მომმართეს როგორც “ბატონო ოპოზიცია”.

თქვენ შეიძლება გახსოვთ, ჩვენი ჩამოსვლის პირველ საღამოს გამართულ ვახშამზე აღვნიშნე, რომ არასოდეს ვყოფილვარ ოპოზიცია, მე მხოლოდ ჩვენი მეგობრობისა და ჩვენს შორის არსებულ ურთიერთობათა განმტკიცების სადარაჯოზე ვიდექი.

მეგობრობა ფასდაუდებელი რამაა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ის საერთაშორისო ურთიერთობათა საზღვრებს კვეთს. მივესალმებით თქვენს ქვეყანაში დამკვიდრებულ ურთიერთშეთანხმებათა სულისკვეთებასა და ახალ გარდაქმნებს, მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მსოფლიოში გამოყოფილ დახმარებათა უმეტესი ნაწილი ერებს შორის მშვიდობისა და ურთიერთგაგების ინტერესებს ხმარდება, მაგრამ აქ, ნიუპორტში, ამ კეთილგანწყობის გამოსახატავად სულ სხვა მიზეზი გვაქვს. ეს ჩვენსა და ჩვენს ქუთაისელ სტუმრებს შორის არსებული გულითადი მეგობრობაა.

ამ ცოტა ხნის განმავლობაშიც, რაც ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, აშკარად გაღრმავდა ამ ორ ქალაქს შორის არსებული ურთიერთობა, რასაც არაერთხელ ვავლენთ კიდეც ჩვენი ცხოვრების გზაზე. ურთიერთგაგება კი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ქუთაისსა და ნიუპორტს შორის გადებულ ბილიკზე სვლისას. ეჭვგარეშეა, რომ ეს კავშირები მზარდ სარგებელს მოუტანს ორივე ქვეყნის საზოგადოების წარმომადგენლებს.

იმ სიკეთის გარდა, რომელსაც მალე დავინახავთ, ჩვენ ხელს შევუწყობთ საერთაშორისო ურთიერთობათა განვითარების პროცესს.

ჩემს ქართველ მეგობრებს კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო, რომ არანაირი “ოპოზიცია” არ შეიძლება არსებობდეს, მხოლოდ ჩვენი გულისხმიერება გააღვივებს იმ თესლს, რომლის ნაყოფსაც მომავალში აუცილებლად მოვიმკით.

ჩვენ შესაძლოა, მივიღოთ მხოლოდ ნაწილი იმისა, რასაც ვითხოვთ, მაგრამ ყველაფერი - რისი იმედიც გვაქვს.

მე დიდი სიამოვნებით ვუჭერ მხარს საბჭოში წამოყენებულ წინადადებას.

Appendix No.3

SPECIAL  COUNCIL  MEETING   -     2   0CTOBER  1989

 KUTAISI  :  TWINNING CEREMONY

Speech  of  Councillor Trevor Warren

Yes, Madam Mayor, I second the motion .

When the Newport delegation were in Kutaisi, our Georgian friends referred to me as “ Mr Opposition”.  And  you may remember, on the night of our arrival during our first meal together, I said that I had  not come in opposition but in support of creating a strong bond of understanding and friendship between us.

Friendship is a precious thing. When that friendship crosses international boundaries, it becomes very precious. We welcome the new spirit of glasnost and perestroila in the Soviet Union. We all welcome it because of the major contribution it has made to the interst of world peace and undersatnding. But here in Newport we have another reason to welcome it  -  the wonderful friendship we now have with our guests from Kutaisi.

Even the very short period for which we have known each other has greatly increased the understanding we each other gave of the other  and their way of life. Understanding is a  very important step on the path between Kutaisi and Newport. I am in no doubt that those links will be of increasing benefit to both communities.

And beyond these benefits, which we shall see in Kutaisi and Newport, is our very real contribution to the process of better international understanding.

To my Georgian  friends I say again there can be no   “opposition“ , only our wholehearted support for the seed we sown for the future.

We may only get a part of what we ask for, but everything that we hope for.

It is with the greatest pleasure that I second the motion before this Council today.

დანართი №4

საბჭოს სპეციალური სხდომა - 2ოქტომბერი 1989

ქუთაისისი : დამეგობრების ცერემონია


ქალაქ ქუთაისის მერის თეიმურაზ შაშიაშვილის სიტყვა
ქალბატონო მერო!
ქალბატონებო და ბატონებო!

ნება მომეცით მოგესალმოთ მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქის მცხოვრებთა სახელით და თქვენდამი ჩვენი საუკეთესო სურვილები გამოვხატო.

ნიუპორტი ქუთაისის დამეგობრების იდეა ორივე მხარეს თანაბრად ეკუთვნის. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ ქალაქების მოსახლეობისა და ხელმძღვანელობისათვის ერთნაირად სასარგებლო იქნება ნიუპორტსა და ქუთაისს შორის არსებული მჭიდრო კავშირები, რომელიც უდავოდ დაეხმარება ჩვენს ქვეყნებს, წარმატებით იაროს წინ.

ნება მომეცით, შეგახსენოთ, რომ ამ მეგობრობის ფესვები ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან მოდის, ანუ იმ პერიოდიდან, როცა ინგლისის იბერია არსებობდა. გარდა ამისა, მრავალ სასარგებლო შემოქმედებით საქმიანობებს ახორციელებდნენ თქვენი ქვეყნის გამორჩეული სწავლულები _ მარჯორი და ოლივერ უორდროპები, დეივიდ ლანგი, ინგლისური ქართველოლოგიის წარმომადგენელი, და აგრეთვე ცნობილი ინგლისელი მოგზაური და მეცნიერი ტიმ სევერინი, რომელსაც ქართული კულტურისა და ისტორიის პოპულარიზაციაში დიდი წვლილი მიუძღვის.

არ შეიძლება არ გამოვხატოთ ჩვენი აღტაცება თქვენს გარემომცველ ბუნებაში არსებულ კელტურ და რომანულ, საქსონურ და ნორმანდიულ ისტორიულ ძეგლებთან დაკავშირებით. შეიძლება უხეში შედარებაა, მაგრამ ეს ჰგავს იდუმალებით მოცულ, იაპონური წესით მინდორში განლაგებულ ყვავილთა ჰარმონიულ შეხამებას, რაც კულტურათა აშკარა შერწყმას ადასტურებს და თითოეული მათგანის უბადლოებაში გვარწმუნებს.

ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ჩემს სამშობლოზე, მის ისტორიაზე, გასაოცარ სტუმართმოყვარეობასა და ადამიანთა გულისხმიერებაზე. მდიდარი, მჩქეფარე კულტურული ცხოვრება და მშვენიერი პეიზაჟები დიდ ინტერესს უღვივებს მსოფლიოს ხალხებს. ვიმედოვნებთ, თქვენც ისეთივე პატივისცემით განიმსჭვალებით ჩვენი ხალხისადმი, როგორც ქართველები არიან თქვენს მიმართ და ჩვენი ქვეყანაც თქვენში გარკვეულ ინტერესს გამოიწვევს.

ქუთაისის დელეგაციის სახელით კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება ქალბატონი მერისა და ყველა ნიუპორტელის მიმართ, იმ იმედით, რომ ამ ორ ქალაქს შორის არსებული კავშირი საერთაშორისო მეგობრობის საუკეთესო მაგალითი იქნება. თქვენი ქვეყნის ისტორია, კულტურა, თქვენი ღირებულებები და ინტერესები მჭიდრო კავშირშია ქართველი ხალხის ბუნებასთან. გვწამს, რომ ჩვენი სულიერად მსგავსი მემკვიდრეობა მომავალი წარმატების საწინდარი გახდება.

იმედია, ჩვენი მომავალი კონტაქტები უფრო ღრმა და წარმატებული იქნება.

Appendix No.4

SPECIAL COUNCIL MEETING  -  2 OCTOBER  1989

10. 30  A.M.

KUTAISI  :  TWINNING CEREMONY

Speech of Kutaisi Mayor Teimuraz Shashiashvili

Madam Mayor!
Ladies and Gentelemen!

Let me greet you and express our best wishes to all of you on behalf of   the citizens of one of the  most ancient cities of the world – Kutaisi.

The idea  of  making  Newport  and  Kutaisi  twin  cities is  supported   by the both sides. We are convinced that the peoples and authorities of our cities will mutually benefit from establishing  close links between Newport and Kutaisi because these links are sure to help our countries to advance along the road of progress and prosperity.

Let me remind you that fraternal ties connecting our  two countries  have their  roots  in  the   ancient times when Iberia of England existed and are also connected with creative  activities    of outstanding scholars of  your country – Marjory and Oliver Wardrops, a  representative of English Kartvelology - David Langue, and the famous English traveller  and  scientist Tim  Severin, whose contribution to the popularization of Georgian culture and history  is  highly  valued in our country.

We can’t help admiring the natural setting of historical monuments of Celtic and Roman and Saxon and Normand styles. I’m afraid to call it a curious marriage of  culture for each  of them is    unique in  its  way. Perhaps  a  very  far comparison but  it  rather reminds  a foreigner  of  a  successful arrangement of flowers from very distant valleys arranged by a great  mysterious  master in a Japanese way.

There is a great deal to say about my land. Its history and present remarkable hospitality and  cordiality of  its  people. Rich and full-blooded cultural life, and wonderful scenery  awake a  great interest of the people of the  world, and we hope that your  people greatly respected by the Georgians, have a certain interst in our country too.

Again I wish  to express my gratitude to  Madam Mayor and to all Newport friends on behalf of the  Kutaisi delegation hoping that twinning of our two  cities will set a very  goood example of international  friendship. The history and culture  of your country, your values and interests are  close to the Georgian people . We hope that our similar spiritual heritage will become a base for future success of our links.

Hope, all further  contacts will  be as heart-warming   experience as they have ever been  from  the very beginning.